TOP 5 artykułów sierpnia

Bezpieczna droga do chmury

Niezależnie od branży oraz wielkości firmy przychodzi moment, gdy organizacje zaczynają dostrzegać zalety przejścia w chmurę i przyznają, że migracja lokalnych rozwiązań do chmury przynosi wiele korzyści.

Technologie i rozwiązania zwiększające żywotność baterii zasilających odległe, rozproszone urządzenia bezprzewodowe

Mniejszy współczynnik szybkości rozładowywania się baterii prowadzi do wydłużenia czasu jej eksploatacji oraz zmniejszenia kosztów posiadania i zachowania w użytku odległych, rozproszonych urządzeń z komunikacją bezprzewodową.

Digitalizacja fabryk w praktyce

Zaufanie do produkcji cyfrowej jest obecnie wysokie wśród wiodących producentów branży automotive i dzieje się tak nie bez powodu. Liderzy branży zaczynają dostrzegać korzyści z inwestycji w technologie cyfrowe i robotykę najnowszej generacji.

Strategia mobilnych interfejsów HMI pomaga w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

Wdrażanie strategii mobilnych interfejsów operatorskich (HMI) może pomóc w cyfrowej transformacji organizacji przemysłowej poprzez usprawnienie realizowanych operacji oraz zwiększenie ogólnego poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw.

Nowoczesne technologie rozwiązują problem cyberbezpieczeństwa

Pojawiający się na rynku nowy sprzęt i oprogramowanie do monitorowania stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle ma wbudowane cyberzabezpieczenia, które pomagają i wspierają efektywne wprowadzenie istniejących systemów i procesów w erę nowoczesności.