Texas Instruments – Pierwszy w branży regulator LDO -36 V, 200 mA

Texas Instruments Incorporated (TI) zaprezentowała pierwsze regulatory LDO (Low Dropout Regulators) na napięcie -36 V. Regulator TPS7A30, w parze z regulatorem TPS7A49 na napięcie dodatnie oferuje projektantom układów kompletne rozwiązanie zasilania w precyzyjnych zastosowaniach analogowych. Regulatory cechuje niezwykle wysoka wartość współczynnika tłumienia zmian zasilania (Power Supply Rejection Ratio ? PSRR) i szumy wyjściowe na poziomie 16 ?Vrms. Regulator TPS7A30 generuje 200 mA, TPS7A49 zapewnia 150 mA.
Regulatory liniowe z rodziny TPS7A30/TPS7A49 są stabilne z każdą pojemnością wyjściową powyżej 2,2 ?F. Regulatory LDO oferowane są także w wersji nastawnej, o napięciu wyjściowym od 1,22 V do 34 V. Regulatory zostały zaprojektowane do zastosowań wrażliwych na szumy ? m.in. do testerów, urządzeń przemysłowych, sieciowych i telekomunikacyjnych, stacji bazowych, łączy mikrofalowych i radiowych, filtrowania szumów wzmacniaczy nadawczych, odbiorczych i wzmacniaczy mocy, a także urządzeń medycznych.
Podstawowe cechy i zalety regulatorów TPS730 i TPS7A49:

  • zakres napięć wejściowych oznaczający dużą tolerancję na stany przejściowe napięcia sieci: TPS7A30 od ?3,0 V do ?36 V, TPS7A49 od +3,0 V do +36 V,
  • dokładność nominalna 1,5% przy zmianach obciążenia, napięcia sieci i temperatury skutkuje lepszą precyzją zasilania generatorów przestrajanych napięciowo (VCO), sterowników programowalnych (PLL) i przetworników analogowo-cyfrowych ADC,
  • stabilne wyjście z ceramicznym kondensatorem >2 ?F,
  • niskie szumy ? wysoki współczynnik PSRR zwiększa możliwości zastosowań regulatorów w układach RF, filtrach i układach eliminacji skoków impulsów DC/DC:
  • poziom szumów na wyjściu nawet 16 ?VRMS,
  • PSRR: 72 dB przy 1 kHz, 55 dB w paśmie od 10 kHz do 700 kHz,
  • regulatory te, przeznaczone do zasilania precyzyjnych układów analogowych, dołączają do grupy nowych układów zarządzania zasilaniem, do zastosowań przemysłowych, spośród których można wymienić TPS54260 (przetwornik SWIFT na napięcie 60 V i prąd 2,5 A), TPS40057 (synchroniczny sterownik obniżający PWM o szerokim zakresie parametrów wejściowych) oraz bq24610/7 (układy scalone do przełączających wolno stojących układów ładowania akumulatorów na napięcie wejściowe od 5 V do 28 V).

Regulatory TPS7A30 i TPS7A49 są obecnie dostępne w obudowie MSOP-8 PowerPAD. Cena wynosi odpowiednio około 1,50 i 1,10 USD za szt. przy zakupie 1000 sztuk. Oferujemy również moduł ewaluacyjny TPS7A-30_49EVM-567 w cenie około 20 USD. www.ti.com/tps7A30-pr