Technologie napędów i silników firmy Emerson zalecane przez szwedzką agencję ds. energii

Szwedzka agencja ds. energii Energimyndigheten w raporcie dotyczącym silników elektrycznych podkreśliła korzyści z oszczędności energii możliwych do uzyskania dzięki używaniu napędów i silników Emerson.
Agencja zleciła badanie, aby ocenić deklaracje producentów silników elektrycznych o różnych klasach sprawności, pracujących z wieloma napędami o zmiennych prędkościach.
W badaniu wykazano, że jest możliwe oszczędzenie około 5700 kWh rocznie po zastosowaniu jednego 15 kilowatowego silnika elektrycznego Dyneo® firmy Emerson, co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej w czteroosobowym gospodarstwie domowym. Niezależne badania, pierwsze tego rodzaju w Szwecji, przeprowadzono zgodnie ze zmienionym prawodawstwem UE dotyczącym klas sprawności silników elektrycznych w przemyśle. Od stycznia 2015 roku wszystkie nowe silniki elektryczne o mocy od 7,5 kW do 375 kW, podlegające dyrektywie Ecodesign, muszą spełniać minimalne wymagania sprawności UE klasy IE2 przy zasilaniu przez falownik oraz IE3 przy bezpośrednim zasilaniu sieciowym. W kolejnym kroku agencja Energimyndigheten przeanalizowała sprawność silnika w połączeniu z czterema napędami o zmiennej prędkości, które dostosowywały parametry wyjściowe do potrzeb, przez regulację prędkości silnika elektrycznego. Zakładając, że jedna klasa sprawności to zmniejszenie strat między pomiarami o 20 procent, wyniki wykazały, że silniki Dyneo® poprawiają sprawność o równoważnik jednej, całej klasy w porównaniu z produktami konkurencji oraz przewyższają silniki indukcyjne IE3 z przykładu pomp o niemal trzy klasy. W zastosowaniach ze sprężarką można byłoby zaobserwować jeszcze większe różnice, ponieważ Dyneo® utrzymuje swoją niezrównaną sprawność w całym zakresie prędkości i obciążeń.

Silnik Dyneo® LSRPM firmy Emerson w technologii hybrydowej z magnesem stałym HPM (Hybrid Permanent Magnet) był badany z napędem Unidrive M600 firmy Emerson oraz z modelem jednego z jej konkurentów. Zoptymalizowany pakiet silnika i napędu Emerson wyraźnie wykazał się lepszą sprawnością, ponieważ napęd i silnik zaprojektowano specjalnie do wspólnej pracy.
W pierwszym przykładzie założono, że elektryczny silnik jest zasilany przez napęd i używany do napędzania pompy. Silnik elektryczny z pompą zamontowano w układzie, w którym jest stałe ciśnienie, lecz przepływ pompy zmienia się w zakresie od bezczynności po obciążenie szczytowe. Wyniki wykazały, że w takich warunkach rozwiązanie może pozwolić na oszczędności do sześciu procent kosztów energii elektrycznej rocznie dzięki silnikowi z magnesem stałym Leroy-Somer Dyneo® firmy Emerson Industrial Automation.

Szacuje się, że układy z silnikami elektrycznymi są odpowiedzialne za pobór około 65–70% całkowitej energii elektrycznej zużywanej w przemyśle i prawie 40% całkowitego światowego zużycia elektryczności. Często pracują przez całą dobę, przez cały rok i służą do napędu wentylatorów, pomp, sprężarek, a także wind, ruchomych schodów oraz dużych modułów klimatyzacyjnych i chłodziarek.

Szacuje się, że do roku 2020 wydajniejsze silniki elektryczne mogłyby zaoszczędzić około 135 terawatogodzin (TWh) energii elektrycznej rocznie w samej Unii Europejskiej — to więcej niż całkowite roczne zużycie energii elektrycznej Szwecji.

„Z radością przyjmujemy wyniki badań, które potwierdzają, jak napędy i silniki Emerson nabywane w zestawie oferują nie tylko sprawdzoną niezawodność, lecz także najlepszą na rynku stopę zwrotu i koszt cyklu życia” — powiedział Eric Coupart z firmy Leroy-Somer.

Szwedzka agencja ds. energii, która działa od roku 1998, jest krajowym organem zajmującym się problematyką polityki energetycznej. Jej celem jest osiągnięcie zrównoważonego systemu energetycznego w Szwecji poprzez wspieranie energii odnawialnej, stosowanie ulepszonych technologii, działania na rzecz klimatu i inteligentniejsze wykorzystanie energii.

Szczegółowe wyniki, w tym dane i dalszą analizę, można znaleźć tutaj (w j. szwedzkim): http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Elmotorer-15-kW-/