Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting 2020

Zapraszamy na Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting, które odbędą się  26 – 27 lutego 2020 r. w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

Celem targów jest wymiana doświadczeń, a także prezentacja innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi wspierających zarówno procesy utrzymania ruchu, jak i technologie przemysłowe. Dzięki obszernej tematyce targów uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia fachowej wiedzy, co umożliwią specjalnie przygotowane strefy konsultacyjno – seminaryjne. Dyskusjom będzie sprzyjał szeroki zakres tematyczny, który obejmuje m.in.: mechanikę i narzędzia, elektronikę i elektrykę, serwis i obsługę produkcji, BHP, przemysł 4.0, IT w przemyśle, logistykę produkcji, automatykę i robotykę, edukację i szkolenia oraz instytucje i media branżowe.

W programie targów znajdą się m.in.:

Seminarium „Bezpieczeństwo w przemyśle 4.0 – nowe trendy i wyzwania” –Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej;

Konferencja branżowa „Produkuj bezpiecznie – smart factory 2020!” pod Patronatem Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Montażu;

Warsztaty EMT-Systems z podstaw programowania i obsługi sterowników SIMATIC S7-1200 – firma EMT-SYSTEMS Sp. z o.o;

Pokaz eksperymentalny – wyjątkowe szkolenie nt. bezpiecznego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi „Unikanie zagrożeń związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebiezpiecznych” – firma DENIOS Sp. z o.o.;

Warsztaty „Wdrażanie systemów ciągłego monitorowania i diagnostyki maszyn” – ADENSO Adapted Engineering Solutions

Profil zwiedzających targów INDUSTRYmeeting to m.in.: kadra zarządzającą i inżynierska licznych zakładów przemysłowych, dyrektorzy techniczni i wykonawczy, specjaliści, technicy i technolodzy, osoby odpowiedzialne za zarządzanie strategiczne w firmie, specjaliści ds. planowania produkcji, a także pracownicy naukowi.

Więcej informacji o targach na stronie:  www.industrymeeting.pl