Swedwood Poland zainwestuje 33 mln zł

    17 października 2012 r. ARP S.A. udzieliła firmie Swedwood Poland Sp. z o. o. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  EURO-PARK WISŁOSAN. Minimalne nakłady inwestycyjne wyniosą blisko 33 mln zł.

    Swedwood Poland Sp. z o. o. na terenie podstrefy Stalowa Wola na  działce o powierzchni ok. 26 ha. zamierza wybudować zakład produkcyjny, w którym prowadzona będzie działalność tartaczna oraz produkcja gotowych elementów do mebli. Tarcica ze Stalowej Woli będzie wykorzystywana do produkcji mebli w zakładach Swedwood zlokalizowanych poza Stalową Wolą. W nowym zakładzie zatrudnionych zostanie co najmniej 40  pracowników.

    Jest to 228 zezwolenie wydane przez ARP S.A. na prowadzenie działalności na terenie tej strefy. W zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. TSSE EURO-PARK WISŁOSAN zainwestowano już ponad 7 mld zł. Na jej terenie utworzonych zostało ponad 20 tys. nowych miejsc pracy.