Sterowniki przemysłowe w produkcji dyskretnej

hacking kłódka lock
Źródło: Pixabay

Trzydzieści osiem procent respondentów biorących udział w ankiecie ?Sterowniki programowalne ? sprzęt i oprogramowanie? przeprowadzonej przez Control Engineering pracuje w zakładach, w których realizowana jest przede wszystkim produkcja dyskretna. Poniżej podano cztery kluczowe wnioski z ankiety odnoszące się do wykorzystywania sterowników programowalnych w tego typu zakładach.

1?? Sprzęganie sterowników z systemami automatyki w zakładach

Czterdzieści jeden procent sterowników wykorzystywanych w zakładach realizujących produkcję dyskretną pracuje w sieci wraz z innymi programowalnymi sterownikami logicznymi (PLC), natomiast 24% pracuje samodzielnie, 14% w sieci w rozproszonych systemach sterowania (DCS), 13% w sieci z przemysłowymi komputerami typu PC (IPC), zaś 7% w sieci z programowalnymi sterownikami automatyki (PAC).

Rys. 1. Użytkownicy końcowi szacują przeciętne wydatki z ostatnich 12 miesięcy na serwonapędy i/lub napędy z silnikami krokowymi na sumę 96 000 dolarów.

2?? Stosowane standardy i protokoły komunikacyjne

Najczęściej stosowanymi standardami i protokołami komunikacyjnymi w sterownikach wykorzystywanych w produkcji dyskretnej są: 4?10 mA/0 ? 10 V DC (73%), EtherNet/IP (68%), RS-232/RS-485 (64%) oraz Ethernet (63%).

3?? Nabywanie sprzętu zintegrowanego z oprogramowaniem

38% zakładów realizujących produkcję dyskretną zwykle kupuje lub podaje w specyfikacji oprogramowanie sterowników, które jest zintegrowane ze sterownikiem sprzętowym. Natomiast 28% zakładów nabywa sprzęt i oprogramowanie sterowników osobno.

4?? Cyberbezpieczeństwo

W przypadku sterowników stosowanych w zakładach realizujących produkcję dyskretną 76% użytkowników końcowych informuje o ograniczonym dostępie sieciowym do tych urządzeń. 48% użytkowników posiada w swoich zakładach rozszerzone procedury zabezpieczania dostępu za pomocą haseł, zaś 45% ma ograniczony fizyczny dostęp do sterowników jako środków wdrażania i realizacji funkcji cyberbezpieczeństwa.

Rys. 2. Zakłady realizujące produkcję dyskretną najczęściej nabywają nowe oprogramowanie automatyki przemysłowej oraz i/lub nowy sprzęt tej automatyki w wyniku modernizacji systemu automatyki w zakładzie (69%), wykonania nowej instalacji w zakładzie (52%) lub modernizacji realizowanych operacji/stosowanych technologii (37%).

46% osób zajmujących się zawodowo automatyką przemysłową przyznaje, że lubi chodzić codziennie do pracy, natomiast 37% z nich jest bardzo zadowolonych z tego, że pracuje. Źródło: ankieta Control Engineering: ?Badania nad karierą zawodową i wynagrodzeniami? (?Career & Salary Study?)

63% użytkowników końcowych nabywa oprogramowanie swoich interfejsów operatorskich (HMI) i/lub interfejsy sprzętowe od swojego lokalnego dystrybutora. Źródło: ankieta Control Engineering: ?Badania nad oprogramowaniem i sprzętem interfejsów operatorskich HMI? (?HMI Software & Hardware Study?)

75% sterowników użytkowników końcowych realizuje regulację proporcjonalno-różniczkująco-całkującą (PID). Źródło: ankieta Control Engineering: ?Badania nad sterownikami programowalnymi? (?Programmable Controllers Study?)Amanda Pelliccione jest dyrektorem ds. badań w CFE Media.