Główne czynniki mające wpływ na rynek PLC/PAC/IPC

    Piotr Adamczyk, menedżer produktów GE/Emerson w firmie ASTOR

    Rok 2018 był rekordowym rokiem pod względem ilości dostarczonych na polskim rynku systemów sterowania. Wielu producentów odnotowało znaczące wzrosty sprzedaży, a było to spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze – sprzyjająca koniunktura. Automatyzujemy coraz więcej procesów – jeśli tylko pojawia się taka możliwość i realne korzyści z niej płynące, klienci bardzo chętnie automatyzują produkcję. Dynamiczny rozwój branż, szczególnie spożywczej, pociąga za sobą mocny rozwój branż pokrewnych w ogólnie pojętej produkcji dyskretnej. Po drugie – spadające bezrobocie – kolejny powód wymuszający na użytkownikach końcowych potrzebę inwestycji w automatyzację. Podnosi to jej jakość, skraca cykl i zwiększa moce produkcyjne. Po trzecie – modernizacja starszych instalacji. Problemy z brakiem dostępności do komponentów i części zamiennych oznaczają dla użytkowników starych systemów duże ryzyko w przypadku awarii. Napięte harmonogramy dostawy i warunki współpracy z kontrahentami powodują, że przy planowanych przestojach modernizuje się to, co możliwe, minimalizując lub wręcz eliminując ryzyka związane z nieplanowanym przestojem.

    Po czwarte – Industry 4.0 ma również duży wpływ na rynek PLC/PAC/IPC – technologie, które stoją za tą ideą, w znaczący sposób wpływają nie tylko na samą produkcję, ale na cały łańcuch wartości. Wymuszają stosowanie nowych technologii w zakresie sterowania i integracji elementów systemu. Coraz więcej dużych użytkowników końcowych z branży motoryzacyjnej i produkcji elektroniki decyduje się na krok w kierunku Industry 4.0. To dobry znak, branże te są prekursorem we wdrażaniu nowych technologii. Dzięki temu można się spodziewać, że pozostałe sektory produkcyjne w niedalekiej przyszłości pójdą ich śladem.