Sterowniki BACnet firmy Beckhoff ? skalowane, wydajne, funkcjonalne

Firma Beckhoff oferuje nowe serie sterowników CX90xx i CX50xx, spełniających wymagania międzynarodowego standardu ISO 16484-5:2010.

Oprócz funkcji podstawowych w urządzeniach tych zaimplementowano też wiele usprawnień, a dzięki integracji protokołu BACnet z TwinCAT System Manager możliwa jest efektywna konfiguracja wyprowadzeń magistrali I/O i urządzeń BACnet za pomocą jednego tylko narzędzia. Funkcja automatycznego mapowania usprawnia projektowanie systemów i skraca jego czas. Rozwiązanie firmy Beckhoff jest oparte w całości na prowadzonych przez nią badaniach i stanowi dowód wysokiego stopnia zaawansowania jej know-how w zakresie  systemów BACnet.

Wprowadzając TwinCAT Bacnet/IP, firma Beckhoff oferuje linię produktów służącą do realizacji kompletnych systemów automatyki i cechującą się wysoką skalowalnością: od kompaktowych, opartych na procesorach z rdzeniem ARM sterowników CX90xx, obsługujących do tysiąca węzłów, aż po CX50xx, zbierające i przetwarzające dane pochodzące z kilku tysięcy węzłów systemu. Te potężne urządzenia mogą być wykorzystywane bez ograniczeń jako BACnet Building Controller (BBC). Komputery embedded z serii CX, które można montować na szynie DIN, mają też zintegrowany interfejs do bezpośredniej komunikacji szeregowej z terminalami sieciowymi.

Szeroka gama sygnałów obsługiwanych przez rozmaite terminale sieciowe, od cyfrowych i analogowych wejść i wyjść, po interfejsy służące do integracji podsystemów takich jak: EIB/KNX, DALI, MP-bus, LON, Enocean, M-bus, DMX i Modbus, ułatwia spełnienie wszelkich wymagań systemów automatyki.

W lutym 2012 roku, linia produktów TwinCAT BACnet/IP otrzymała certyfikację BACnet, potwierdzającą zgodność ze światowym standardem ISO 1648-5:2010. Komputery embedded CX9001, CX9010, CX5010 i CX5020 spełniają wymagania stawiane urządzeniem BBC, ale są też wyposażone w wiele dodatkowych funkcji, wykraczających poza wymagania  tego standardu.

Narzędzie TwinCAT System Manager umożliwia wygodne tworzenie serwerów i klientów BACnet przy wykorzystaniu ich obiektów. Dane związane z komunikacją BACnet można natomiast parametryzować i przesyłać sterownikom PLC jako dane procesowe. Pomocny jest tu obszerny zestaw funkcji automatyzacji, które ? wraz z blokami funkcji BACnet z biblioteki TcBACnet.lib dla PLC – generują konfiguracje BACnet/IP z programu PLC i powiązanych z procesem zmiennych. Dostęp do danych BACnet za pomocą acyklicznego interfejsu pozwala na efektywną wizualizację komponentów.
Dzięki obszernej ofercie terminali firmy Beckhoff, które obsługują ponad 400 różnych rodzajów sygnałów, możliwości połączenia sprzętowego ze sterownikami TwinCAT BACnet/IP są niemal nieograniczone. Odpowiednie obiekty BACnet do konfiguracji sprzętowej można tworzyć i łączyć z terminalami za pomocą funkcji automapowania.
Monitorowanie stanu sprzętu zostało zintegrowane w implementacji protokołu BACnet/IP firmy Beckhoff i jest dostępne dla aplikacji BACnet/IP bez dodatkowych opłat.

Wymagane w standardzie bloki funkcyjne, zapewniające prawidłową komunikację, uzupełniono o dodatkowe funkcje dostępne w urządzeniach BBC firmy Beckhoff. Na przykład, system TwinCAT BACnet/IP przygotowany jest do pracy na całym świecie dzięki obsłudze zestawu znaków Unicode UTF8. Kolejne funkcje dodatkowe obejmują dynamiczne budowanie obiektów BACnet, dzięki któremu możliwe jest tworzenie i konfiguracja diagramów czasowych i opisów trendów w systemie. Rozproszone zegary mogą być synchronizowane z pomocą zaimplementowanych funkcji aplikacji klienta i hosta. Dostosowanie do czasu letniego i zimowego może się wykonywać automatycznie dzięki wykorzystaniu odpowiedniej funkcji systemu operacyjnego. Usługi BBMD (BACnet Broadcaast Management Device) także zostały zintegrowane w TwinCAT BACnet/IP, do użytku w sieciach o dużym stopniu rozproszenia.

W ramach funkcjonalności aplikacji klienta wyjątkowo wygodna jest integracja w systemie urządzeń innych producentów oraz urządzeń zdalnych. Sieci BACnet można skanować ? odnalezione urządzenia są widoczne w menedżerze systemu, a ich dane mogą być sparametryzowane i udostępnione programowi sterownika PLC jako dane do przetworzenia. Dane klientów BACnet można efektywnie aktualizować sygnalizując zmianę stanu (COV). System Beckhoff ma zaimplementowaną nie tylko obsługę COV, informującą o zmianie stanu kilku zdefiniowanych własności, ale też usługę COV Property, dzięki której można dowolnie określić ilość sygnalizowanych zmian stanu wybranych własności. Dzięki obsłudze formatu EDE (Engineering Data Exchange), sterowniki Beckhoff mogą współpracować także z urządzeniami BACnet innych producentów. System TwinCAT BACnet/IP dysponuje też bogatym zestawem funkcji diagnostycznych.

Więcej na www.beckhoff.pl/BACnet