Cenyenergii niższe niż rok temu

    W drugim kwartale 2012 r. ceny spot energii elektrycznej na rynkach europejskich były generalnie niskie. Średnia cena energii na rynku niemieckim była w drugim kwartale 2012 r. niższa niż na początku 2011 r.

    Jak informuje Roman Pluszczew, prezes zarządu Fiten, spółki zajmującej się handlem energią, średnia cena dla produktu base (dostawa energii w płaskim paśmie przez całą dobę) dla Niemiec wynosiła 43,57 euro za MWh dla kwietnia 2012 r.,, 38,85 euro za MWh dla maja i 38,81 euro za MWh dla czerwca. Dla porównania, średnia cena dla pierwszego kwartału 2012 r. to 45,31 euro za MWh. Skalę spadku cen w sposób bardziej miarodajny pokazuje porównanie do średniej kwartalnej ceny za drugi kwartał 2011 r. wynoszącej 53,57 euro za MWh.

    Roman Pluszczew przypomina, że sezon wiosenny zawsze wiąże się ze spadkiem cen energii elektrycznej z uwagi głównie na warunki klimatyczne, jak temperatura i nasłonecznienie. Umiarkowane i typowe warunki pogodowe sprawiły, iż wahania cen nie były duże.

    – Ostatnie dane makro o spowolnieniu gospodarki niemieckiej nie rokują zmiany trendu spadkowego ? prognozuje Roman Pluszczew.

    Jak podkreśla, rynek polski po raz kolejny pokazał swój ?wyspowy? charakter. Średnia cena produktu base na rynku bilansującym wzrosła w drugim kwartale br., w porównaniu do pierwszego kwartału br., o 0,7 proc. i wyniosła 177,37 zł za MWh. Na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) cena spadła w drugim kwartale, w porównaniu do pierwszego kwartału 2012 r., o 7,4 proc. i wyniosła 168,40 zł za MWh.