SolidWorks 2011 – od dobrych pomysłów do doskonałych rezultatów

Koncentracja na szybkości i współpracy pozwala uzyskać wyższą wydajność i rentowność pracy zespołów projektowych

Moduł chłodzenia elementów elektronicznych
Pod koniec września bieżącego roku firma Dassault Systèmes SolidWorks (DS SolidWorks) przedstawiła nową linię produktów SolidWorks 2011. Udoskonalenia wprowadzone do wersji 2011 pozwalają przyspieszyć projektowanie, pogłębić współpracę i wzmocnić zaangażowanie projektantów w proces produkcji. Dzięki przedstawionym poniżej wybranym możliwościom rodzina produktów SolidWorks 2011 synchronizuje sprawne przekazywanie projektów do produkcji.
Nowa rodzina produktów SolidWorks 2011 zawiera setki udoskonaleń, w większości wprowadzonych na żądanie klientów.

Narzędzie automatycznego wymiarowania
Oprogramowanie SolidWorks 2011 zawiera następujące najważniejsze cechy:
Nowe funkcje opisywania szczegółów rysunku w oprogramowaniu CAD SolidWorks eliminują czas i wysiłek związany z ręcznym wymia-rowaniem. Użytkownicy mogą jednym kliknięciem automatycznie wyrównywać, wyśrodkowywać i tworzyć schodkowe wymiary, które nie zachodzą na siebie. Kilkoma wręcz kliknięciami można uzyskać rysunki o bardziej uporządkowanym i profesjonalnym wyglądzie niż było to możliwe wcześniej.
Nowe uproszczenie 2D pomaga przyspieszyć analizę części. Użytkownicy po prostu wybierają płaszczyznę przecinającą oraz stosują obciążenia i umocowania, aby wykonać badania statyczne, nieliniowe, zbiornika ciśnieniowego i termiczne. SolidWorks Simulation natychmiast oblicza wyniki i wyświetla je na pełnym modelu 3D – bez czasochłonnego oczekiwania.

Aplikacja PhotoView 360
Nowy moduł chłodzenia elementów elektronicznych pozwala użytkownikom na szybkie i łatwe wykonywanie symulacji termicznych, zapewniając tym samym, że ciepło nie spowoduje uszkodzenia lub stopienia elementów elektronicznych produktu.
Nowy moduł klimatyzacji/wentylacji działa w ten sam sposób dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Rozbudowane biblioteki części zawierają obecnie między innymi wentylatory, materiały, a także pakiety obwodów scalonych. Nowe zmienne analizy obejmują lokalną jakość powietrza, temperaturę otoczenia itd.

Narzędzie „Przejścia”
Nowy pasek menu w oprogramowaniu do zarządzania danymi produktu Solid-
Works Enterprise PDM przyspiesza dostęp do kluczowych projektów. Jest on zintegrowany z Eksploratorem Windows, łącząc prostotę systemu Windows z korzyściami strategii zarządzania danymi korporacyjnymi w celu udoskonalenia współpracy, kontroli i ponownego wykorzystywania cennych informacji projektowych.
Wszystkie produkty SolidWorks 2011 zwiększają szybkość i niezawodność projektowania poprzez efektywniejsze wykorzystanie pamięci podczas pracy z dużymi projektami i podczas długich sesji pracy.

Narzędzie „Defeature”
Pogłębiona komunikacja i współpraca
Im wcześniej uczestnicy procesu projektowego uchwycą intencje i założenia projektowe, tym łatwiejsza będzie droga do uzyskania gotowego produktu. DS SolidWorks udoskonalił możliwości współpracy i wizualizacji w oprogramowaniu SolidWorks.
Nową funkcją w SolidWorks 2011 jest na przykład możliwość łatwiejszego tworzenia atrakcyjnych, fotorealistycznych renderowań w aplikacji PhotoView 360. Jest ona obecnie w pełni zintegrowana w oprogramowaniu CAD SolidWorks, tworząc pojedyncze, zunifikowane środowisko projektowania i renderowania.

Narzędzie inteligentnej spoiny
Oprogramowanie SolidWorks zapewnia swoim klientom realistyczne wrażenia, prowadząc ich przez projekty dzięki nowym możliwościom przejścia. Użytkownicy mogą łatwo poruszać się po wizualizacjach swoich projektów przy użyciu myszy i konsoli ekranowej – nie są wymagane żadne wcześniej ustawione ścieżki.
Oprogramowanie SolidWorks umożliwia ściślejszą współpracę z partnerami, wysyłając im szczegółowe projekty bez udostępniania informacji krytycznych dla danego projektu. Nowe narzędzie redukowania operacji Defeature umożliwia usuwanie niepotrzebnych szczegółów lub elementów stanowiących chronioną własność intelektualną przed udostępnieniem projektu.
Ulepszoną komunikację poza zespołem projektowym zapewnia oprogramowanie komunikacji technicznej 3DVIA Composer™, które wprowadza dynamiczne, interaktywne możliwości „scenorysowe” pomagające klientom dostarczać instrukcje procesowe za pomocą obrazów interaktywnych. Użytkownicy mogą tworzyć dla swoich odbiorców połączone instrukcje krok po kroku, na przykład dla kolegów z działu produkcyjnego, do prospektu dotyczącego dużego kontraktu lub dla klienta, który będzie faktycznie używał produktu. Użytkownicy po prostu przeciągają i upuszczają widoki w celu utworzenia interaktywnych procedur, które są jasne i skuteczne. Linie magnetyczne to kolejna innowacyjna funkcja, która zwiększa wydajność, pozwalając na sprawne zorganizowanie zawartości przy użyciu minimalnej liczby kliknięć.

Aplikacja tworzenia przebiegów rur i kanałów kablowych
Zaangażowanie w produkcję
Aktywna komunikacja pomiędzy działami projektowania i produkcji pomaga zapewnić, że zespoły są w stanie zbudować produkty, które wymyśliły, a organizacja zminimalizuje kosztowne opóźnienia, odpady oraz powtarzanie tych samych czynności.
Na przykład:
SolidWorks 2011 zawiera nowe, potężne możliwości automatyzacji umieszczania i dokumentowania spoin. Użytkownicy wybierają i wizualizują ścieżki ściegu spoiny przy użyciu narzędzia inteligentnej spoiny i określają typ spoiny oraz przygotowują połączenia przy użyciu udoskonalonych operacji zaokrąglenia i rowka. Solid-Works automatycznie kompiluje dane dotyczące typu, długości i liczby spoin w nowych tabelach spoin, umożliwiając szczegółową klasyfikację do celów analizy kosztów i ofertowania. Użytkownicy mogą teraz stosować nowe odstępy rowka do połączeń łącznik-łącznik, rura-rura oraz łącznik-rura, aby zapewnić poprawne spawanie.
Projektanci wychwycą błędy arkusza blachy na wczesnym etapie dzięki nowym tabelom obliczania zgięć, które pozwalają szybko obliczać rozwiniętą długość części.
Nowa integracja aplikacji SolidWorks Design Checker w oprogramowaniu SolidWorks Enterprise PDM pomaga zsynchronizować oddawanie projektów do produkcji.
Łatwo można oszacować wpływ decyzji produkcyjnych na ekoodcisk węglowy dzięki rozbudowanemu zakresowi regionów produkcji i użycia (obecnie obejmujących Australię i Amerykę Południową) w oprogramowaniu SolidWorks Sustainability. Oprogramowanie oferuje również obsługę dostosowanych materiałów.
Tworzenie przebiegów rur grubościennych, rur cienkościennych i kanałów kablowych (szczególnie gdy zawierają one wsporniki i wieszaki) jest prostsze dzięki nowym możliwościom wyznaczania trasy. Użytkownicy mogą obecnie śledzić istniejącą geometrię, np. belkę stalową lub segment ściany, aby poprowadzić ścieżkę trasy. SolidWorks kojarzy zewnętrzną średnicę (a nie linią środkową) rury grubościennej/cienkościennej/kabla/kanału kablowego z geometrią.
Niniejsza prezentacja oprogramowania SolidWorks 2011 omawia jedynie wybrane udoskonalenia w najnowszej wersji SolidWorks. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodziny produktów SolidWorks 2011, a także obejrzeć demonstracje wideo, zapraszamy na stronę www.solidworkslaunch.com/pl lub prosimy o kontakt z wybranym dystrybutorem.
W następnym – listopadowym wydaniu Control Engineering Polska zostanie zamieszczona szczegółowa prezentacja modułu chłodzenia elementów elektronicznych.
CE