SMARTTECH sp. z o.o. – Zintegrowany System Pomiaru Obiektów Trójwymiarowych

Innowacyjność Zintegrowanego Systemu Pomiaru Kształtu 3D ScanBright. Zintegrowany system pomiaru kształtu 3D ScanBright został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na dostępne cenowo urządzenie umożliwiające przejście ścieżki od rzeczywistego obiektu do jego trójwymiarowej reprezentacji, która następnie może być wykorzystana nie tylko do celów wizualizacji, ale również kontroli wymiarów lub inżynierii odwrotnej. ScanBright™ składa się ze Skanera3D, stacji roboczej oraz dedykowanego oprogramowania Mesh3D. ScanBright jest jedynym w pełni polskim komercyjnie oferowanym systemem do bezkontaktowego pomiaru 3D. Metoda pomiarowa została opracowana na Politechnice Warszawskiej, a następnie zakupiona przez firmę SMARTTECH (100% polski kapitał prywatny) poprzez Centrum Transferu Technologii PW.
Charakterystyka użyteczności systemu ScanBright
Równocześnie ze wzrostem znaczenia inżynierii odwrotnej w procesie produkcyjnym wzrasta również liczba osób rozczarowanych możliwościami praktycznej realizacji tego procesu. Jednym z głównych źródeł negatywnych doświadczeń jest brak zintegrowanych systemów realizujących całą ścieżkę od pomiaru rzeczywistego obiektu poprzez obróbkę wyników aż do ich eksportu do dowolnego systemu CAD/CAM/CAE. Większość oferowanych na rynku skanerów 3D wymaga od kupującego dodatkowej inwestycji w specjalistyczny sprzęt komputerowy i oprogramowanie, nie gwarantując jednocześnie kompatybilności wszystkich elementów składowych. Na bazie takich sygnałów powstał ScanBright, nowy całkowicie polski produkt firmy SMARTTECH. System ScanBright opiera się na sprzedawanym przez firmę Skanerze 3D, który został rozwinięty pod kątem jak największej przydatności i wygody użytkowania.
1. ScanBright jest systemem, którego zakup umożliwia rozpoczęcie pomiarów 3D bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych inwestycji. Składa się on ze Skanera3D wraz z w pełni kompatybilną stacją roboczą i dedykowanym oprogramowaniem do dalszej obróbki wyników pomiaru. W wyniku integracji klient nie tylko może pomierzyć interesujący go obiekt ale również wyeksportować wyniki do dowolnego popularnego formatu w celu wykonania dokumentacji technicznej bądź bezpośrednio kopii obiektu na maszynie CNC.
2. Zalety konstrukcyjne.
a. Mobilność. Gabaryty (max. 1,5mx0,5mx0,4m),waga urządzenia (max. 25kg) oraz wygodny uchwyt powodują, że urządzenie jest proste i wygodne w transporcie nawet dla pojedynczej osoby. Dodatkowy atut stanowi prosty mechanizm montażu Skanera3D na statywie oraz duża rozpiętość wysokości pracy statywu (0,5m–2m).
b. Tłumienie drgań.. W konstrukcji nośnej obudowy Skanera 3D zastosowano specjalne rozwiązania absorbujące drgania, na które może być narażony system podczas transportu.
c. Zintegrowany system zasilania awaryjnego. Aby uchronić użytkownika przed niespodziewanym spadkiem napięcia w sieci, które może mieć spowodować szybsze zużycie części eksploatacyjnych systemu np. lampy, system wyposażony został w automatyczny system zasilania awaryjnego, który w każdych warunkach umożliwia bezpiecznie wyłączenie systemu.
d. Możliwość zmiany dokładności urządzenia po zakupie. Ze względu na inteligentną procedurę kalibracji, istnieje możliwość zmiany dokładności i wielkości objętości pomiarowej wyprodukowanego urządzenia. Dla klienta oznacza to ułatwienie pomiarów, w przypadku złego oszacowania objętości lub zmiany gabarytów obiektów mierzonych najczęściej.
e. Instalacja i szkolenie u klienta. W celu szybkiego zwiększenia efektywności pracy z systemem firma zapewnia bezpłatny transport i instalacje systemu u klienta oraz przeprowadza jednodniowe szkolenie związane z jego obsługą.
3. Zgodność
a. SMARTTECH gwarantuje zgodność produktu CE
b. Każdy wyprodukowany system jest certyfikowany na podstawie pomiarów porównawczych w certyfikowanych laboratoriach Zaiss
c. Na życzenie klienta SMARTTECH certyfikuje wymaganą dokładność pomiarów w Głównym Urzędzie Miar
d. System jest nie szkodliwy dla środowiska oraz obiektów mierzonych (światło białe)
4. Opłacalność
a. CENA. Ze względu na produkcje wg zamówienia cena urządzenia uzależniona jest od jego parametrów technicznych. Cena systemu w wersji Standart kształtuje się na średnim poziomie 60 000 zł, wersja Professional na poziomie 100 000 zł. Porównując z konkurencyjnymi bezdotykowymi urządzeniami skanującymi o podobnych parametrach jest to średnio cena niższa o 50%.
b. EKSPLOATACJA. W ciągu pierwszego roku użytkowania urządzenia jedynymi kosztami eksploatacji jest zużycie prądu przy wykonywanych pomiarach. Przy intensywnym użytkowaniu urządzenia (8h dziennie ciągłych pomiarów w ciągu roku) teoretycznie możliwa jest konieczność wymiany lampy modułu projekcyjnego (do tej pory firma nie zanotowała takiego przypadku).
c. GWARANCJA. ScanBright objęty jest 12 miesięczną gwarancją. Dodatkowo firma proponuje korzystne pogwarancyjne pakiety serwisowe. www.smarttech.pl