SmartGuard 600 – elastyczny sterownik bezpieczeństwa

Rozwój technologii związanych z bezpieczeństwem był na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia niezwykle intensywny. Wynikającez niego korzyści odnieśli przede wszystkim użytkownicy i to oni  mogą obecnie wykorzystywać nowoczesne zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

Przykładem z dziedziny technologii sensorowej jest wykorzystywanie przez przedsiębiorców elektroniki i bezpiecznych bezstykowych sensorów RFID, natomiast z dziedziny technologii serwomotorów wykorzystywanie funkcji ?bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego?. Obecnie, dostępne na rynku urządzenia związane z bezpieczeństwem obejmują także sterowniki łączące bezpieczeństwo z automatyką, takie jak te dostarczane przez firmę Rockwell Automation z jej produktem GuardLogix.

Technologia bezpieczeństwa musi spełniać zwiększające się wymagania zarówno przedsiębiorców, jak i konstruktorów maszyn. Firmy produkujące urządzenia automatyki muszą opracowywać po kilka różnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i dostosowanych do konkretnych potrzeb klientów. Klienci, zależnie od wielkości i stopnia skomplikowania maszyny lub instalacji w zakładzie przemysłowym, stosują systemy bezpieczeństwa charakteryzujące się możliwością rozbudowy, takie jak proste przekaźniki bezpieczeństwa, modułowe rozwiązania kombinacyjne oraz konfiguracyjne i programowalne sterowniki. Preferencje przedsiębiorców skierowane są na systemy na tyle elastyczne, aby można było je rozbudowywać według potrzeb, z zachowaniem łatwości użytkowania. Daje to pewność, że spełnione są wszystkie wymagania bezpieczeństwa, zarówno w przypadku małej pojedynczej maszyny, jak i ciągłej linii produkcyjnej.

SmartGuard600
System elastycznego sterownika bezpieczeństwa SmartGuard 600 jest rozwiązaniem przetwarzającym o 16 wejściach, ośmiu półprzewodnikowych wyjściach i czterech konfigurowalnych wyjściach do podłączenia lampki sygnalizującej czasowe wyłączenie zabezpieczeń. Tych czterech wyjść można również użyć jako wyjść standardowych lub kontrolnych w przypadku przyłączenia mechanicznychelementów związanych z bezpieczeństwem. Rozwiązanie takie nie ma praktycznie ograniczeń. System bezpieczeństwa można rozszerzyć o maksymalnie 32 bezpieczne moduły wejścia i wyjścia poprzez zintegrowany interfejs DeviceNet. Te moduły Guard IO zapewniają elastyczne konfiguracje wejść i wyjść i zaprojektowane są do zastosowania w szafach sterowniczych (IP20) lub bezpośrednio na maszynie (IP67). Zależnie od zastosowania, do lokalnych lub usytuowanych w innych miejscach wejść i wyjść można podłączyć szeroki zakres komponentów systemu bezpieczeństwa, w celu dalszego przetwarzania w sterowniku SmartGuard 600. Do tych komponentów można zaliczyć wyłączniki i czujniki bezpieczeństwa, wyłączniki awaryjne, kurtyny świetlne lub skanery laserowe. Programowanie realizowane jest poprzez dogodne wejście USB.

Sterownik SmartGuard 600, zastosowany jako niezależna jednostka, może monitorować funkcje bezpieczeństwa w małej lub średniej maszynie. Jeżeli wyposażenie jest bardziej rozbudowane, wówczas użytkownicy mogą dołączyć dodatkowe sterowniki do maszyny i połączyć je w sieć. Taki system może być wykorzystany w konfiguracji master/master jak również master/slave. Ponadto, przy zastosowaniu zintegrowanego sterownika GuardLogix, uzyskane dane mogą być przesyłane dla celów diagnostycznych. W przypadku danych standardowych polega to na przesłaniu danych do urządzenia CompactLogix lub ControlLogix. Sterownik SmartGuard spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa i nadaje się do zastosowań wg IEC 61508 do SIL 3 i do EN ISO 13849 do PL = e.

Tajemnica elastyczności oraz prostoty systemu SmartGuard 600 jest zawarta w programowaniu ?graficznym? i konfiguracji funkcji bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą określać kolejność aktualnych funkcji bezpieczeństwa stosując metodę ?przeciągnij i upuść? w RSNetWorx dla DeviceNet. Nie potrzebują nawet używać języków programowania, ponieważ system posiada wstępnie określone certyfikowane bloki funkcyjne dla operacji logicznych (AND, OR, EXOR, itd.) i dla wszystkich powszechnie stosowanych komponentów bezpieczeństwa (wyłącznika awaryjnego, wyłączników bezpieczeństwa, kurtyn świetlnych itp.). Funkcja bezpieczeństwa maszyny opisana jest na 32 stronach z podaniem maksymalnie 254 bloków funkcyjnych. Użytkownicy, w celu ułatwienia konfiguracji, mogą tworzyć swoje własne bloki funkcyjne, zachować je i używać ich wielokrotnie w aplikacji. Funkcja bezpieczeństwa chroniona jest hasłem zabezpieczającym przed dostępem osób nieupoważnionych i manipulacją. Po zatwierdzeniu ważności sterownika SmartGuard 600 oprogramowanie RSNetWorx tworzy kompletny raport weryfikacyjny. Raport ten informuje o wejściach i wyjściach systemu bezpieczeństwa, o układzie logicznym bezpieczeństwa oraz podaje dodatkowe informacje, takie jak nazwisko autora i data raportu.

Przykładem zastosowania sterownika SmartGuard 600 mógłby być system bezpieczeństwa monitorujący typ w pełni zautomatyzowanego podajnika przenośnikowego stosowanego w przemyśle opakowań i automatyzacji. Dwa laserowe skanery, usytuowane w przedniej i tylnej części podajnika, monitorują zakres jego ruchu w przód i do tyłu. Jeśli wykryją jakiś przedmiot, wówczas emitują sygnał zatrzymania pracy silników napędowych. Czujniki podłączone są do sterownika SmartGuard 600 zawierającego układ logiczny wyłączający czasowo zabezpieczenia, który wysyła sygnał do systemu sterującego. Zaletą takiego działania jest to, że pojedynczy system SmartGuard 600 steruje zarówno wyłącznikiem awaryjnym, jak również obydwoma skanerami laserowymi. Sterownik SmartGuard 600 może być z powodzeniem zastosowany do sterowania i monitorowania kurtyn świetlnych w dwukierunkowych układach czasowego wyłączania, do systemu mat czujnikowych, systemu awaryjnego wyłączania lub bezpiecznych osłon.

Firma Rockwell Automation, chcąc ułatwić użytkownikom zapoznanie się z nowym systemem i jego wdrożeniem do posiadanych maszyn, zamieszcza na stronie internetowej (www.rockwellautomation.com) dokumentację komponentów i oprogramowania regulatora SmartGuard 600 wraz z uwagami dotyczącymi zastosowania systemu bezpieczeństwa. Można ją pobrać z tej strony internetowej. System sterownika SmartGuard 600 z dodatkowym interfejsem Ethernet/IP jest dostępny od października 2008 r. umożliwia on integrację z sieciami lokalnymi Ethernet/IP. W tym samym czasie ukazał się Starter Kit, zawierający dodatkowe porady i prezentację sposobów zastosowania tego elastycznego i zwartego rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo.
www.rockwellautomation.com