Smarowniczka interaktywna CSOLI

Smarowniczkę maszynową wyposażono w układ sprawdzający czy smar wtłaczany do węzła tribologicznego faktycznie do niego trafia. Układ sterowania wysyła informacje o:

 • stanie węzła
 • konieczności wykonania smarowania węzła
 • zakończeniu smarowania
 • przekroczeniu temperatury węzła
 • połączeniu z komputerem.

W oprogramowaniu można ustawić indywidualnie dla każdego węzła tribologicznego:

 • czas między obsługami smarowniczymi węzła
 • minimalny czas trwania wtłaczania
 • minimalny czas między wtłoczeniami smaru;
 • ilość wtłoczeń smaru do węzła – dla smarownic manualnych
 • minimalny czas dozowania dla smarownic automatycznych
 • graniczną temperaturę
 • nazwę węzła maszyny lub numer łożyska.

www.csoli.pl