Rodzina firm zrzeszonych pod marką Balluff powiększa się — dzięki integracji dwóch nowych firm ponownie wzrosną nasze kompetencje w zakresie cyfryzacji

Do eksperta w zakresie rozwiązań związanych z czujnikami i automatyką z siedzibą w Neuhausen auf den Fildern dołączyły spółki iss innovative software services GmbH ze Stuttgartu i Matrix Vision GmbH z Oppenweiler.
Firma Balluff poszerza swoją bazę specjalistycznej wiedzy związanej z cyfryzacją, przejmując nie jedną, lecz dwie firmy: programistyczną firma iss innovative software services GmbH (iss) ze Stuttgartu oraz pionier na rynku systemów wizyjnych — Matrix Vision GmbH (MV) z Oppenweiler niedaleko Stuttgartu są teraz częścią zespołu specjalistów w zakresie rozwiązań związanych z systemami czujników i automatyką. Wiążące umowy podpisano w lipcu i sierpniu po prawie sześciu miesiącach negocjacji. Rodzinna firma przejmie 160 pracowników i utrzyma siedziby w Stuttgart-Vaihingen oraz Oppenweiler.
Przejęcia wesprą strategię grupy
Nowe firmy wzmocnią kluczowe kompetencje firmy Balluff z dwóch dziedzin: rozwoju oprogramowania i systemów wizyjnych. To przejęcie stanowi kluczowy element strategicznego rozwoju Grupy. Florian Hermle, dyrektor zarządzający komentuje: „Łącząc naszą technologię sieciową z doświadczeniem obu firm w zakresie programowania, zwiększymy możliwości w odniesieniu do dostarczania zintegrowanych rozwiązań z dziedziny automatyki pochodzących od jednego dostawcy. Specjalistyczna wiedza firm iss i Matrix Vision oraz ich pracownicy pozwolą nam szybciej wykorzystać ogromne możliwości rozwoju w zakresie cyfryzacji, a jednocześnie poszerzyć naszą ofertę sprzętową i programową”.
Pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie oprogramowania
Firma iss specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi, systemów testowych, procesów i standaryzacji w zakresie rozwoju oprogramowania. Jak w przypadku firmy Balluff, głównymi klientami założonej w 1996 r. i zatrudniającej 60 pracowników firmy są podmioty z branży motoryzacyjnej wraz z ich poddostawcami. Ze względu na swoje bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania systemów wbudowanych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego firma iss stanie się w grupie Balluff wewnętrznym specjalistą do spraw oprogramowania. „Zatrudniamy już 25 programistów, jednak ciągle koncentrujemy się na poszerzaniu wiedzy w zakresie cyfryzacji i pilnie poszukujemy kolejnych wykwalifikowanych w tej dziedzinie pracowników. W szczególności mamy na celu opracowanie otwartych platform oprogramowania, których w przyszłości będziemy potrzebowali, aby przekazywać naszym klientom zintegrowane rozwiązania w dziedzinie automatyki.” — mówi Hermle.
Joachim Mettenleiter, jeden z dwóch dyrektorów zarządzających firmy iss, stwierdził: „Bardzo się cieszymy, że dołączyliśmy do Grupy Balluff. Niewątpliwie Balluff jest jedną z firm, które ustanawiają trendy w cyfryzacji przemysłu i już nie możemy się doczekać nowych i fascynujących wyzwań. Jestem przekonany, że w nadchodzących latach będziemy potrafili dotrzymać kroku naszym kolegom z działu oprogramowania firmy Balluff i że razem jeszcze bardziej ugruntujemy pozycję grupy w rzeczywistości Industry 4.0”.
Poszerzanie gamy produktów z zakresu systemów wizyjnych
Firma Matrix Vision i gama produktów przez nią oferowanych umocnią pozycję Grupy Balluff w dziedzinie, w której do tej pory grała raczej drugoplanową rolę, czyli w zakresie systemów rozpoznawania i analizy obrazu przesyłanego z kamer, nazywanych systemami wizyjnymi. Założona w 1986 r. firma i jej 100 pracowników specjalizuje się w opracowywaniu i sprzedaży urządzeń typu frame grabber, standardowych kamer przemysłowych, czujników wideo, systemów wbudowanych oraz oprogramowania w dziedzinie przemysłowego przetwarzania obrazu. Członek zarządu firmy Balluff Pan Florian Hermle zauważa: „Przez ostatnie cztery lata spółka Matrix Vision była naszym skutecznym partnerem rozwojowym. Jedna linia oferowanych przez nas produktów korzystających z funkcji rozpoznawania obrazu przesyłanego z kamer pochodzi od firmy Matrix Vision. Dzięki temu wiemy, że nasza współpraca dobrze się ułoży, a linie naszych produktów będą do siebie optymalnie dopasowane”. Oprogramowanie jest istotnym czynnikiem z punktu widzenia firmy Matrix Vision: Około 30 z jej 100 pracowników zajmuje się w ten czy inny sposób zagadnieniem przetwarzania obrazu na potrzeby przemysłu. Jak wyjaśnia Hermle: „Firma Matrix Vision pozwala nam zarówno poszerzyć naszą gamę produktów w sektorze systemów korzystających funkcji rozpoznawania obrazu przesyłanego z kamery, jak również rozwinąć nasze umiejętności w dziedzinie oprogramowania”.
Zdanie to podziela Uwe Furtner, dyrektor zarządzający ds. technicznych firmy Matrix Vision: „Firma Balluff jest dla nas idealnym partnerem. Poznaliśmy się już bardzo dobrze podczas wieloletniej współpracy rozwojowej, a oferty naszych produktów nie pokrywają się, lecz idealnie się uzupełniają”. Furtner uznaje także ogromny potencjał firmy Matrix Vision w grupie Balluff w zakresie sprzedaży i usług konsumenckich. „Nasi klienci prowadzą produkcję na całym świecie i oczekują wsparcia od swoich dostawców na miejscu. W pewnym momencie firma Matrix Vision natrafiłaby na trudności w tym aspekcie, po prostu z powodu wielkości naszego przedsiębiorstwa, ale ponieważ teraz mamy do dyspozycji sieć usługową, sprzedażową oraz logistyczną firmy Balluff, czyli rozwiązania o zasięgu globalnym, otwierają się przed nami zupełnie nowe możliwości”. 
W 2016 roku firma Balluff zwiększyła swoje przychody o 3,3%, czyli do 378 milionów euro (w poprzednim roku: 366 milionów euro) i zaczęła rok 2017 bardzo obiecująco, z przychodem wyższym o 21,8%. Po przejęciu dwóch nowych spółek firma Balluff zatrudnia 3550 osób rozlokowanych w 37 placówkach na całym świecie. Grupa Balluff przejęła 100% udziałów firmy iss innovative software services, natomiast 25% udziałów spółki Matrix Vision pozostaje w rękach poprzednich udziałowców. Zatrudniając na całym świecie ponad 300 programistów specjalizujących się w systemach czujników oraz rozwiązaniach identyfikacyjnych i sieciowych w dziedzinie automatyzacji przemysłowej, firma Balluff pokazuje, że ciągły rozwój traktuje priorytetowo, czego dowodzi fakt, że w 2016 roku firma przeznaczyła na badania i rozwój w tej dziedzinie 13,7% przychodu.
Źródło: Balluff