Skrzydlate łodzie podwodne

  Hawkes Ocean Technologies (www.deepflight.com) jest jednym z liderów w tworzeniu skrzydlatych łodzi podwodnych, porównywalnych do podwodnych samolotów. Za nowatorskie podejście w swoich działaniach, Autodesk przyznał firmie tytuł Inventor Miesiąca.
  Niespotykana szybkość i zwrotność DeepFlight, skrzydlatych łodzi podwodnych, pozwala na łatwiejsze i bardziej opłacalne badanie niedostępnych dotychczas części oceanu. Obecnie firma Hawkes kończy budowę DeepFlight Challenger, najgłębiej jak dotąd sięgającej skrzydlatej łodzi podwodnej, która zostanie wykorzystana w projekcie Virgin Oceanic Five Dives, w celu zbadania dna oceanu. Ponadto, firma rozwija swoje skrzydlate łodzie podwodne DeepFlight, pracując również nad pojazdami DeepFlight piątej generacji.
  Seria załogowych statków DeepFlight, stanowi postęp w konstrukcji podwodnych maszyn, przekształcając je z "podwodnych balonów ", wykorzystujących zbiorniki balastowe do zmiany głębokości zanurzenia, do łodzi zdolnych do podwodnego lotu ¾ w ten sam sposób, w jaki piloci przeszli od balonów napędzanych gorącym powietrzem do samolotów z nieruchomymi skrzydłami.
  Hawkes korzystał z cyfrowego prototypowania Autodesk w projektowaniu DeepFlight Super Falcon, skrzydlatych łodzi podwodnych czwartej generacji, zdolnych do przetransportowania dwóch pasażerów, ważących ułamek masy dwu-miejscowej, tradycyjnej podwodnej łodzi.
  Wykorzystując oprogramowanie Autodesk Inventor , Hawkes, w zespole zaledwie czterech inżynierów, był w stanie zaprojektować Super Falcon równolegle z innym podwodnym modelem. Dla porównania stworzenie skrzydlatych łodzi podwodnych pierwszej generacji, zaprojektowanej bez oprogramowania Autodesk Inventor, wymagało pracy ponad 10-osobowego zespołu.
  Każdego miesiąca Autodesk nadaje tytuł "Inventor of the Month” użytkownikowi oprogramowania Autodesk Inventor. Nagroda przyznawana jest za inżynierską perfekcyjność oraz przełomową innowacyjność.
  Więcej informacji o programie Autodsk Inventor Miesiąca pod adresem: iom@autodesk.com.