Globalna kooperacja Shell i Endress+Hauser

    Shell ? jeden z największych koncernów petrochemicznych na świecie ? wybrał Endress+Hauser, na dostawcę urządzeń pomiarowych oraz związanych z nimi usług. Na bazie podpisanej przez obie firmy umowy ramowej, zawartej na okres pięciu lat, Endress+Hauser będzie dostarczał do Shell urządzenia pomiarowe, usługi inżynierskie oraz serwisowe.
    Na mocy umowy Endress+Hauser stanie się preferowanym dostawcą urządzeń oraz technologii do pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury oraz analizy fizykochemicznej cieczy. Dodatkowo, Endress+Hauser dostarczy do wszystkich zakładów Shell na świecie rozwiązania wspomagające zarządzenie projektami, prace inżynierskie, utrzymanie ruchu, naprawy oraz usługi obiektowe.
    Bliska współpraca Endress+Hauser i Shell rozwija się od wielu lat. Obie firmy współpracowały ze sobą w wielu dużych projektach, włącznie z projektem Pearl GTL ? największej na świecie Rafinerii GTL (Gas-to-Liquide) produkującej paliwa pływnne z gazu ziemnego, oddanej niedawno do użytku w Katarze.
    ? Bardzo cieszy nas możliwość kontynuacji współpracy z tak ważnym partnerem, jakim jest Shell. Rozpoczynamy prace nad rozwojem produktów i rozwiązań dla projektów i zakładów Shell. Jesteśmy przekonani, że znacznie przekroczymy oczekiwania i cele ustanowione w Korporacyjnej Umowie Ramowej ? powiedział Thomas Vogel, Director of International Business w Endress+Hauser.
    Porozumienie dotyczy wszystkich obszarów aktywności Shell na świecie obejmując wydobycie, produkcję, rafinację, jak i logistykę gotowych produktów. Kontrakt podpisany jest na pięć lat z możliwością dalszego przedłużenia. www.pl.endress.com