Simulink PLC Coder ? Automatyczne generowanie kodu do sterownika B&R w Automation Studio

MathWorks wiodący producent i dostawca oprogramowania do obliczeń technicznych i projektowania opartego na modelach matematycznych (Model-Based Design), wprowadził na rynek nowy produkt do automatycznego generowania kodu normy IEC.
Simulink PLC Coder rozszerza możliwości projektowania dla branży automatyki przemysłowej generując kod w języku normy IEC 61131-3 ST Structured Text implementujący funkcje przetestowane wcześniej w graficznym środowisku Matlab Simulink na sterowniki programowalne. Możliwe jest zatem użycie tego kodu na wszystkich sterownikach B&R, dzięki możliwościom oprogramowania B&R Automation Studio.
?Projektowanie oparte na modelach pomaga firmom produkującym maszyny efektywnie wykorzystać cenne zasoby inżynierskie, jednocześnie ograniczając koszty i czas wprowadzania projektu na rynek. B&R udowodnił, że jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań oferując uniwersalny interfejs do integracji kodu wygenerowanego przez Real-Time Workshop i Simulink PLC Coder w środowisku programistycznym B&R Automation Studio? stwierdza Tom Erkkinen ? menadżer działu aplikacji MathWorks.
Simulink PLC Coder uzupełnia rozwiązanie automatycznej generacji kodu oferowane przez B&R od dwóch lat ? Automation Studio Target for Simulink. B&R oferuje możliwość automatycznego generowania kodu realizującego funkcje przetestowane w graficznym środowisku Matlab Simulink do języków ANSI-C oraz Structured Text i jego automatyczną integrację w programie sterowania.
Projektowanie oparte na modelach, razem z automatyczną generacją kodu, pozwala na znaczne skrócenie procesów tworzenia nowego produktu poprzez stworzenie możliwości szybszego, a więc i bardziej wydajnego kosztowo przepływu informacji na etapie projektowym. Błędy wykrywane są na etapie symulacji, a w pełni przetestowane na symulatorach algorytmy mogą być przesłane do sterownika przemysłowego poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Integracja poszczególnych narzędzi jest zawsze czynnikiem decydującym. Ścisła współpraca pomiędzy B&R i MathWorks zapewnia ciągły rozwój wspólnych rozwiązań programistycznych w przyszłości.