Silniki serwo i ich wkład w produktywność

Znaczny przyrost dostępnej mocy obliczeniowej ma prawdopodobnie największy oddźwięk w technice napędów serwo. Szybkie procesory stosowane w sterownikach bazujących na PC (w szczególności ich wielordzeniowe wersje) zapewniają kontrolę wielu pętli serwo i jednoczesne sterowanie pozostałą logiką maszyny. Przykład: ramię robota wykorzystujące wiele silników serwo – zamiast zastanawiać się nad ruchem każdego silnika, wystarczy podać ścieżkę końcówki robota.
Wysoko poziomowy dostęp zapewnia szybszy rozwój i bardziej kreatywną implementację funkcji robota. Otwarte architektury sterowników bazujących na PC, wyposażone w inteligentne oprogramowanie dostarczają standardowych narzędzi programistycznych. Narzędzia te ułatwiają implementację algorytmów sterowania, a za pomocą wbudowanych i dodatkowych bibliotek dostarczają wielu gotowych rozwiązań.
Postęp w zakresie komunikacji sieciowej umożliwia lepszą koordynację serwonapędów w aplikacjach typu robot lub CNC.
Ostatnie osiągnięcia w technologii napędów serwo znacząco ograniczają całkowity koszt posiadania. W silnikach serwo skonstruowanych w technologii jednoprzewodowej sygnał z enkodera i sygnały mocy są ze sobą połączone, dzięki czemu eliminuje się jeden z dwóch przewodów łączących silnik i napęd. Okablowanie stanowi ok. 10% całkowitego kosztu urządzeń w typowej instalacji.
Kilka rozwiązań silnikowych przełożyło się na zwiększony moment ciągły i chwilowy silników. W typowych aplikacjach moment potrzebny do przyspieszenia układu mechanicznego jest o kilka rzędów większy niż moment potrzeby do przezwyciężenia siły tarcia.
Sprowadza się to do stosunkowo niskich wymagań odnośnie do momentu ciągłego, ponieważ silniki nie przyspieszają cały czas. W silnikach typu serwo stosunek momentu maksymalnego do ciągłego wynosi około 3, natomiast w innych konstrukcjach zbliża się nawet do 7.