Siła serwonapędów

Mniejsze, szybsze, dokładniejsze i łatwiejsze w użyciu ? to tylko niektóre z cech nowoczesnych serwonapędów.
Do postępów w technologii serwonapędowej trzeba zaliczyć otwarte architektury sterowania maszynami do obróbki skrawaniem, z synchronicznymi silnikami z magnesami trwałymi (PMSM), bazujące na otwartej architekturze systemu czasu rzeczywistego, zrealizowanej na platformie PXI.
Technologie serwo mogą zwiększyć produktywność i efektywność energetyczną. Mniejsze, bardziej kompaktowe, energooszczędne serwonapędy mają krótszy czas reakcji, większą dokładność i lepiej spisują się w dynamicznych zadaniach pozycjonowania, a to tylko niektóre z ich zaawansowanych możliwości.
Technologie serwonapędowe mają bezpośredni wpływ na produktywność, ponieważ zwiększona moc obliczeniowa zapewnia realizację złożonych aplikacji napędowych. Szybkie procesory w wielo-rdzeniowych sterownikach bazujących na PC umożliwiają jednoczesną kontrolę wielu pętli napędowych i pozostałej logiki sterującej maszyną.
Postępy w zakresie układów regulacji serwonapędów skutkują większą dokładnością obrabianej powierzchni w przypadku maszyn skrawających, tak jak w serii pionowych maszyn honujących o zwiększonej dokładności, bezpieczeństwie i funkcjonalności, osiągniętych przy zmniejszonym czasie cyklu. Inna z nowych funkcji to możliwość sterowania maksymalnie 128 osiami za pomocą protokołów typu Ethernet.