Siemens podpisał umowę na modernizację automatyki oczyszczalni ścieków w Łodzi

7 grudnia 2004 roku

Branża Industrial Solutions & Services firmy Siemens Sp. z o.o. w konsorcjum z Siemens AG podpisała 29 listopada br. kontrakt z Urzędem Miasta Łodzi na instalację i wdrożenie wyposażenia do automatycznego sterowania procesem w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Wartość netto kontraktu opiewa na 2,67 mln Euro.

Kontrakt przewiduje wykonanie ?pod klucz? systemu sterowania i monitoringu pracy Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Kompleksowa realizacja projektu obejmie wykonanie projektu systemu, jego instalację w obiekcie, uruchomienie, szkolenie personelu oraz przekazanie instalacji do eksploatacji. Dzięki zainstalowaniu i wdrożeniu systemu sterowania i monitoringu pracy GOŚ Łódź zapewni optymalny przebieg procesu technologicznego oraz usprawni swoje funkcjonowanie.

Projekt wdrożenia systemu sterowania zaplanowano tak, aby całość prac była wykonywana w obiekcie czynnym ? bez zakłócania pracy oczyszczalni ścieków, tj. umożliwiając prowadzenie nieprzerwanego procesu oczyszczania ścieków. Ma to olbrzymie znaczenie dla aglomeracji łódzkiej, drugiego pod względem wielkości obszaru miejskiego w Polsce, zamieszkiwanego przez ok. 900.000 mieszkańców.

Kontrakt jest jednym z dziewięciu umów realizowanych dla okręgu Łodzi przy dofinansowaniu z funduszu ISPA.