Siemens otworzył centrum diagnostyki farm wiatrowych

    Siemens otworzył w Brande, wDanii, centrum zdalnej diagnostyki turbin zainstalowanych na farmach wiatrowych. Centrum poza zadaniem utrzymania turbin będzie odpowiedzialne za gromadzenie danych o ich stanie i przekazywanie ich pomiędzy lokalizacjami znajdującymi się w znacznej odległości poza granicami krajów.

    – Otwarcie duńskiego centrum zarządzania pozwoli w znaczący sposób zredukować koszty utrzymania turbin oraz ograniczy do niezbędnego minimum wizyty serwisantów na miejscach instalacji turbin, zwłaszcza tych wybudowanych na morzu. Zainstalowane na turbinach czujniki przekazują informacje na temat stanu pracy, co pozwala na szczegółoweanalizy ich działania – przekonuje Siemens.

    Zdalna diagnoza umożliwia planowanie prowadzonych na miejscu zadań konserwacyjnych oraz szybkie reagowanie w przypadku ewentualnych awarii.

    Rozwiązania przeznaczone dla energetyki wiatrowej i związanego z nią serwisu są częścią ekologicznej oferty Siemensa. Około 43 procent całkowitych przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży ekologicznych produktów i rozwiązań.

    W roku finansowym 2012 przychód z działalności wyniósł 5,2 miliarda euro. Firma zatrudnia około 370 tys. pracowników na całym świecie.