Serwonapęd Kinetix 5700 z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa i zwrotem energii do sieci

Serwonapędy Kinetix 5700 to rozwiązanie przeznaczone do aplikacji wymagających dużych wydajności, zwłaszcza w maszynach wieloosiowych. Dzięki sterowaniu poprzez platformę Studio 5000 możliwe jest stworzenie złożonych, skalowalnych systemów przy jednoczesnym zachowaniu łatwości ich konfigurowania i uruchamiania.

Kinetix 5700 pozwala na znaczne skrócenie czasu oddania maszyny do eksploatacji, dzięki funkcjom Load Observer oraz Adaptive Tuning. Umożliwiają one uruchomienie silnika osi bez wykonania jakichkolwiek czynności związanych z jego strojeniem. Load Observer samoczynnie reguluje parametry regulatora prądu w sposób ciągły w trakcie pracy. Automatycznie kompensuje nieznane parametry mechaniki, luzy i odkształcenia w elastycznych sprzęgłach, pasach, czy wałach. Serwonapęd dostraja się do aplikacji o zmiennej bezwładności, takich jak nawijanie/odwijanie. Adaptive Tuning potrafi wykryć częstotliwości rezonansowe układu napędowego i samoczynnie je wyeliminować. Dzięki funkcjom Load Observer oraz Adaptive Tuning nie ma potrzeby wykonywania autotuningu.

Serwonapęd Kinetix 5700 pozwala uzyskanie poziomu bezpieczeństwa SIL3 i PLe/Kat. 4.
Dostępne są zintegrowane zaawansowane funkcje bezpieczeństwa takie jak STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SLP, SDI, SBC, bazujące na komunikacji w sieci Ethernet/IP CIP Safety ze sterownikiem GuardLogix. Eliminuje to konieczność stosowania dodatkowych, niezależnych modułów bezpieczeństwa, jednocześnie upraszczając budowę układu.

Grupa modułów osiowych jest zasilania ze wspólnej szyny DC z zasilacza DFE lub zasilacza AFE ze zwrotem energii do sieci. Dzięki temu użytkownik systemu może oszczędzić znacznie ilości energii elektrycznej. Dodatkowo wydajność serwosilników zasilanych z systemu Kinetix 5700 nie zmieni się, gdy maszyna będzie zasilana z sieci AC o różnych napięciach znamionowych, w różnych miejscach na świecie. Napięcie szyny DC może być niezmienne.

Najważniejsze cechy i parametry serwonapędów Kinetix 5700:
• Zasilacze szyny DC diodowe DFE lub regulowane AFE
• Moduły silnikowe jedno lub dwuosiowe
• Szyna DC o wydajności 200 A
• Zakres mocy silników do 112 kW
• Zaawansowane wektorowe sterowanie silnikami z magnesami stałymi i silnikami indukcyjnymi
• Wsparcie dla różnorodnych systemów enkoderowych
• Dwa pory ethernetowe do tworzenia liniowej i pierścieniowej topologii sieci
• Podłączenie silników z technologią DSL – jeden kabel do zasilania silnika, enkodera i hamulca
• Zmniejszone wymagania dla wielkości szafy wynikające z konstrukcji o dużej gęstości mocy
• Technologia CIP Energy do monitorowania zużycia energii
• Technologia CIP Security do ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi z otwartych sieci