Sabur sp. z o.o. ? POLYMATH

Nowe narzędzie stworzone jest dla użytkowników szukających nowoczesnego i potężnego edytora z dużą liczbą funkcjii możliwości ? ze szczególnym naciskiem na przyspieszenie i ułatwienie procesu programowania.

Polymath jest w pełni kompatybilny z dotychczasową aplikacją do programowania paneliESA ? VTWIN, umożliwiając kompilację i edycję starszych projektów. Za pomocą Polymath, oprócz serii VT i CE, programowane są także nowe terminale ESA na bazie Windows CE ? seria IT.

Szeroka lista najważniejszych funkcjonalności Polymath przedstawia się następująco:

  • kreator projektów umożliwia tworzenie nowych projektów za pomocą kilku kliknięć myszką;
  • bogata biblioteka obiektów (przyciski, wskaźniki, zawory itp.) podzielonych na poszczególne kategorie i łatwych do umieszczania na stronach za pomocą funkcji przenieś / upuść;
  • biblioteki użytkownika przechowują spersonalizowane komponenty projektu, takie jak: strony, receptury, alarmy, przyciski;
  • funkcja Intellisense przyspiesza tworzenie skryptów, wyświetlając użytkownikowi wszystkie opcje dostępne dla poszczególnych funkcji oraz właściwości obiektów, a także podpowiadając kolejny krok;
  • możliwość tworzenia w Visual Basic;
  • ułatwiona analiza wykresów, które mogą być wyświetlane i aktualizowane w czasie rzeczywistymi;
  • zaawansowana kontrola i zarządzanie użytkownikami. Polymath umożliwia przypisanie każdemu użytkownikowi indywidualnego poziom dostępu, jednego spośród 10 stopni autoryzacji. Każdy element projektu czy funkcja może być zabezpieczona hasłem.

Wyłączny dystrybutor produktów ESA elettronica w Polsce: SABUR sp. z o.o.

www.sabur.com.pl