Rynek otwartych systemów HMI potroi się do roku 2008

Wielka Brytania. Z badań przeprowadzonych ostatnio przez IMS Research wynika, że światowy rynek otwartych systemów interfejsów człowiek ? maszyna w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększy się ponad trzykrotnie. Na rynku tym prognozuje się w skali roku wzrost wynoszący 25,4% ? według wskaźnika (CAGR- compound annual growth rate); czyli z 48,8 milionów USD w roku 2003 do około 151,3 milionów USD w roku 2008.
Otwarte HMI posługują się otwartym systemem operacyjnym, którym zazwyczaj jest Windows CE. IMS informuje, że liczba firm oferujących te produkty zwiększyła się ostatnio. Poszerzyło to gamę dostępnych produktów oraz podniosło świadomość, czym są otwarte HMI.
? Czynniki te w znaczący sposób wpłyną na spodziewany wzrostu ? dodaje IMS.
Otwarte HMI wypełniają rynkową lukę pomiędzy tradycyjnymi opatentowanymi produktami z dziedziny HMI, a całkowicie otwartymi panelami przemysłowych PC-tów. Otwarte HMI w porównaniu do tradycyjnych HMI oferują zazwyczaj zwiększoną funkcjonalność i elastyczność, a ich cena jest niższa niż cena przemysłowych PC-tów.
Otwarte HMI pozwalają użytkownikom konfigurować produkt dla konkretnej aplikacji poprzez dostęp do systemu operacyjnego, a następnie dostosowanie go odpowiednio do potrzeb. Produkty w porównaniu z tradycyjnymi HMI mają zaawansowane funkcje, które udoskonalają zarządzanie danymi, mają też standardowe interfejsy i rozwiązania komunikacyjne.
? Większość producentów jest przekonana, że otwarte HMI będą nastawione na nowe aplikacje, choć może się również okazać, że pochłoną cześć sprzedaży tradycyjnych HMI ? mówi Tim Dawson, starszy analityk w grupie IMS do spraw badań nad automatyką przemysłową. ? W rzeczywistości niektóre specjalistyczne produkcyjne HMI będą stanowić połowę sprzedanych produktów w najbliższych pięciu latach, prawie całkowicie zastępując sprzedaż produktów o dużych ekranach.
Jak twierdzi Dawson: ? Chociaż przyszłość maluje się w świetlanych barwach, użytkownicy muszą poświęcić czas i wysiłek na skonfigurowanie produktu. Wielu z nich nadal preferować będzie tradycyjne HMI z wbudowanymi systemami, zapewniającymi więcej rozwiązań typu ?plug-and-play?. To właśnie ogranicza przyszły potencjał otwartych HMI.