Siemens pomaga ofiarom tsunami w Azji

  Siemens AG informuje, że udziela szeroko zakrojonej pomocy ofiarom niedawnej katastrofy, spowodowanej przez tsunami w obszarze Oceanu Indyjskiego. Oprócz zbierania datków od pracowników firmy na całym świecie korporacja skupia się na oferowaniu narzędzi, które pomagają w  niwelowaniu skutków kataklizmu.
  Firma wykorzystuje swoją długoterminową obecność w dotkniętych kataklizmem krajach ? wielu pracowników firmy i klientów mieszka w pobliżu obszarów dotkniętych kataklizmem.
  ? W ten sposób pomoc dociera do miejsc, w których jest najbardziej potrzebna ? mówi Heinrich v. Pierer, główny dyrektor zarządzający firmy Siemens.
  Oddziały firmy Siemens znajdujące się w Indiach, Sri Lance, w Tajlandii, Indonezji i Malezji zaczęły kierować pomoc finansową i techniczną do zdewastowanych regionów. Datki pracowników firm, które zbiera firma, będą przeznaczone na pomoc dla tych, którzy ucierpieli najbardziej. Znajdujący się w regionie eksperci firmy oferują niezbędną pomoc techniczną, potrzebną do odbudowania najważniejszych elementów infrastruktury, takich jak: sieci elektro?energetyczne, telekomunikacyjne oraz wodne. Darowizny pracowników firmy Siemens zostaną przeznaczone na przyniesienie ulgi tym, którzy ucierpieli najbardziej.
  Ponadto firma udostępnia lokalnym szpitalom sprzęt medyczny, a mianowicie urządzenia do wykonywania prześwietleń oraz systemy ultradźwiękowe. Szacuje się, że wartość pomocy, jakiej udzieliła firma, osiągnęła 1 milion euro. Pomoc ta będzie wzrastać odpowiednio do potrzeb.
  Rynek otwartych systemów HMI potroi si? do roku 2008
  Wielka Brytania. Z badań przeprowadzonych ostatnio przez IMS Research wynika, że światowy rynek otwartych systemów interfejsów człowiek ? maszyna w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększy się ponad trzykrotnie. Na rynku tym prognozuje się w skali roku wzrost wynoszący 25,4% ? według wskaźnika (CAGR- compound annual growth rate); czyli z 48,8 milionów USD w roku 2003 do około 151,3 milionów USD w roku 2008.
  Otwarte HMI posługują się otwartym systemem operacyjnym, którym zazwyczaj jest Windows CE. IMS informuje, że liczba firm oferujących te produkty zwiększyła się ostatnio. Poszerzyło to gamę dostępnych produktów oraz podniosło świadomość, czym są otwarte HMI.
  ? Czynniki te w znaczący sposób wpłyną na spodziewany wzrostu ? dodaje IMS.
  Otwarte HMI wypełniają rynkową lukę pomiędzy tradycyjnymi opatentowanymi produktami z dziedziny HMI, a całkowicie otwartymi panelami przemysłowych PC-tów. Otwarte HMI w porównaniu do tradycyjnych HMI oferują zazwyczaj zwiększoną funkcjonalność i elastyczność, a ich cena jest niższa niż cena przemysłowych PC-tów.
  Otwarte HMI pozwalają użytkownikom konfigurować produkt dla konkretnej aplikacji poprzez dostęp do systemu operacyjnego, a następnie dostosowanie go odpowiednio do potrzeb. Produkty w porównaniu z tradycyjnymi HMI mają zaawansowane funkcje, które udoskonalają zarządzanie danymi, mają też standardowe interfejsy i rozwiązania komunikacyjne.
  ? Większość producentów jest przekonana, że otwarte HMI będą nastawione na nowe aplikacje, choć może się również okazać, że pochłoną cześć sprzedaży tradycyjnych HMI ? mówi Tim Dawson, starszy analityk w grupie IMS do spraw badań nad automatyką przemysłową. ? W rzeczywistości niektóre specjalistyczne produkcyjne HMI będą stanowić połowę sprzedanych produktów w najbliższych pięciu latach, prawie całkowicie zastępując sprzedaż produktów o dużych ekranach.
  Jak twierdzi Dawson: ? Chociaż przyszłość maluje się w świetlanych barwach, użytkownicy muszą poświęcić czas i wysiłek na skonfigurowanie produktu. Wielu z nich nadal preferować będzie tradycyjne HMI z wbudowanymi systemami, zapewniającymi więcej rozwiązań typu ?plug-and-play?. To właśnie ogranicza przyszły potencjał otwartych HMI.