Rynek ERP ? prognozy wzrostu na skutek rozszerzenia Unii Europejskiej

9 czerwca 2004 r.

Rozszerzenie Unii Europejskiej rodzi bardzo wiele oczekiwań w wielu sferach. Już teraz Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr i Malta znalazły się na jednolitym rynku UE, a granice Unii bezpośrednio stykają się z Rosją i Bliskim Wschodem.

Przy okazji otwarcia rynków Europy Wschodniej na dotychczasową przestrzeń Unii Europejskiej oczekuje się także większego zapotrzebowania na rozwiązania dotyczące planowania zasobów firm (ERP ? Enterprise Resource Planning). Znaczna ilość przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego nowych członków Unii (szacowanego na 40 mld euro) będzie potrzebowała nowoczesnych narzędzi rozwoju i zarządzania..

Według nowego studium, sporządzonego przez firmę doradczą ARC Advisory Group pod tytułem ?ERP Oprogramowanie i Usługi ? Przegląd Światowy?, dzięki poszerzeniu Unii Europejskiej rynek ERP będzie w najbliższych latach najprawdopodobniej wzrastał o 5,7% rocznie, z poziomu 35 mld złotych w 2003 roku do ponad 50 mld złotych w roku 2008.

Unia utworzona po II wojnie światowej dla połączenia narodów Europy prześcignęła Amerykę Północną, stając się wiodącym rynkiem ERP w 2002 roku i kontynuowała ten trend w roku 2003. Obecnie UE obejmuje 25 dawnych państw i 450 mln mieszkańców mówiących 20 językami. Posiada wspólne instytucje i politykę, które pozwoliły regionowi obejmującemu Europę, Bliski Wschód i Afrykę stać się liderem w stosowaniu rozwiązań planowania zasobów firm (ERP).

Główny autor wspomnianego studium ARC i analityk tej firmy, Steve Clouther, mówi: ? Unia Europejska jest największą wspólnotą ekonomiczną świata, teraz nawet bardziej utrwaloną dzięki wspólnej walucie, euro.

Ponadto UE wypracowuje porozumienie handlowe z ?Mercosur?, wspólnotą ekonomiczną obejmującą Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj, która jest czwartą co do wielkości taką wspólnotą na świecie. Na jej obszarze żyje ponad 200 mln mieszkańców a łączny produkt krajowy brutto przekracza bilion dolarów. ? Mercosur należy obecnie do najszybciej rozwijających się rynków na świecie i jakiekolwiek relacje handlowe z UE z pewnością, zdecydowanie przyniosą korzyści obu stronom ? dodaje S. Clouther

 

Przemysł przetwórczy przyjmuje ERP

Pomimo że przedsiębiorstwom przemysłu przetwórczego brakowało rozwiązań zaprojektowanych specjalnie dla nich, stosunkowo często wdrażają systemy ERP. Studium ARC wykazało, że ten sektor przemysłu będzie się rozwijał w tempie 5% rocznie w prognozowanym okresie, podczas gdy rozwiązania będą coraz lepiej dostosowywane, a sprzedawcy systemów będą rozwijać i wspierać coraz lepsze opracowania dla najistotniejszych procesów przetwórczych. Szczególnie znaczący wzrost powinien nastąpić w branży spożywczej i farmaceutycznej. Te branże oferujące głównie towary paczkowane będą najbardziej potrzebowały metod planowania zasobów (ERP), aby móc wykorzystać szansę ekspansji na światowy rynek poprzez efektywne zarządzanie zasobami niezależnie od tego, gdzie produkt jest wytwarzany.

 

Serwis ? dominująca usługa w rozwiązaniach ERP

Przychody z tytułu usług związanych z wdrażaniem ERP, takich jak doradztwo, szkolenia, nadzorowanie przy wdrażaniu oraz utrzymanie ruchu stanowiły 70% ogółu przychodów z dostaw ERP w 2003 roku. Ich udział w rynku ERP będzie rósł bowiem poza usługami utrzymania ruchu, stanowiącymi znaczny odsetek przychodów. W okresie objętym prognozą pojawi się więcej usług typu value-added, czyli usprawniających dotychczasowe systemy przez ich modyfikację, integrację czy dodanie nowo opracowanych elementów uzupełniających, tworzących razem nową jakość rozwiązań ERP dostosowanych do poszczególnych zastosowań. W powiązaniu z potencjalnym rozwojem przemysły przetwórczego usługi takie grają kluczową rolę w przystosowaniu firm do sprostania nowym wyzwaniom.