Rozwiązanie SafeMotion w technologii zdecentralizowanych napędów IndraDrive Mi

Zaawansowane napędy IndraDrive Mi z rozwiązaniami SafeMotion i Safe Torque Off pozwalają na korzystanie z wielu certyfikowanych funkcji bezpiecznego ruchu – z wykorzystaniem enkodera i bez. Dzięki standardowi bezpieczeństwa CIP Safety interfejsu Sercos istnieje możliwość przesyłania sygnałów bezpieczeństwa wraz z pozostałymi sygnałami oraz danymi z systemu tym samym kanałem komunikacyjnym Sercos. W połączeniu z interfejsem Multi-Ethernet, obsługującym w jednym układzie sprzętowym wszystkie najbardziej popularne protokoły komunikacyjne oparte na Ethernecie, napęd IndraDrive Mi zwiększa stopień swobody w zakresie pełnej modularyzacji.

Koncepcje jednolitej modularyzacji maszyny często natrafiają na przeszkody natury czysto praktycznej, szczególnie w kwestiach związanych z bezpieczeństwem maszyn. Ich producenci musieli do niedawna stosować scentralizowane rozwiązania, aby zapewnić bezpieczeństwo. Firma Bosch Rexroth eliminuje te przeszkody dzięki zdecentralizowanej technologii napędów IndraDrive Mi.
Firma Bosch Rexroth udostępnia producentom maszyn rozbudowane rozwiązania bezpieczeństwa przeznaczone dla napędów zdecentralizowanych, określane jako Safety on Board. Opcja SafeMotion w połączeniu z funkcją Safe Torque Off zawiera w sobie certyfikowane funkcje bezpieczeństwa ruchu.
Funkcje bezpieczeństwa bez stosowania enkodera, na przykład SS1, SS1-ES czy STO, mają certyfikat kat. 4 PL e wg normy EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 wg EN 62061. Oprócz tego napęd IndraDrive Mi jest wyposażony w szereg funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem zwrotnego sygnału enkodera, takich jak SS2, SOS, SLS, SMS, SMD, SLI czy SDI. Odpowiadają one kategorii 3 PL d wg EN ISO 13849-1 oraz SIL 2 wg EN 62061.
Technologia bezpieczeństwa dostępna w IndraDrive Mi wykorzystuje standard bezpieczeństwa CIP Safety interfejsu Sercos, co umożliwia przesyłanie sygnałów w czasie rzeczywistym wraz z pozostałymi danymi magistrali Sercos. Zintegrowanie interfejsu napędu, urządzeń peryferyjnych i magistrali bezpieczeństwa, jak również standardowego interfejsu Ethernet w jednej sieci upraszcza obsługę oraz pozwala obniżyć koszt aparatury i instalacji. Oprócz magistrali Sercos, dostępny jest także interfejs Multi-Ethernet, który obsługuje wszystkie najbardziej popularne protokoły sieci Ethernet, na przykład ProfiNet, EtherNet/IP i EtherCAT i to w tej samej konfiguracji sprzętowej. Dostępna jest także komunikacja Profibus.
Dzięki funkcji bezpieczeństwa Safe Torque Off napęd IndraDrive Mi daje możliwość tworzenia różnych stref bezpieczeństwa w łańcuchu napędów, które mogą być aktywowane niezależnie. Upraszcza to parametryzację systemu oraz skraca czas ponownego uruchomienia maszyny.
Zdecentralizowana technologia napędów IndraDrive Mi pozwala obniżyć koszty związane z okablowaniem, wielkością szafy elektrycznej oraz chłodzeniem szaf nawet o 90% w porównaniu z konwencjonalnymi napędami.