Rozwiązania na miarę wymagań sektora energetycznego

Utrzymujące się załamanie gospodarcze okazuje się być jednym z długofalowych wyzwań, przed którymi stoi europejski sektor energetyczny. W każdym kraju tego kontynentu poszukuje się obecnie nowych odpowiedzi na fundamentalne pytania: jak sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię oraz wynikającym z tego obciążeniom istniejącej infrastruktury? Jak zagwarantować stałość dostaw energii? Jak odpowiadać na stawiane krajom wytyczne w zakresie ochrony środowiska oraz na unijne założenia przewidujące, że do roku 2020 produkcja energii ze źródeł odnawialnych powinna stanowić 20% ogółu wytwarzanej mocy? Jak zmaksymalizować wydajność energetyczną?
Bezpośrednim zadaniem branży energetycznej jest poprawa wydajności, okresu eksploatacji oraz wielkości produkcji, przy obniżeniu kosztów na wszelkich możliwych obszarach. Czynniki te są podstawą utrzymania konkurencyjności. Ich istnienie oznacza także, że podejście podtrzymujące stan obecny nie jest już wystarczające. Podmioty z sektora energetycznego konkurują dziś między sobą na polu produkcji i wdrażania inteligentnych i ekonomicznych rozwiązań zwiększających wydajność i wydłużających cykl wykorzystania wszystkich zasobów. Są to czynniki charakteryzujące działania wszystkich firm, również dział Measurement & Control firmy GE Energy, którego priorytetem jest tworzenie efektywnych i ekonomicznych rozwiązań dla sektora energetycznego.
? Naszym zadaniem jest zapewnienie usług i urządzeń wspierających produkcję i wykorzystanie energii w sposób bardziej przyjazny środowisku ? tłumaczył Szymon Janicki, dyrektor zarządzający europejskiego działu Measurement & Control Solutions w firmie GE Energy, prezentując wkład spółki w pokonywanie tych trudności. ? Portfolio naszych produktów obejmuje systemy pomiarowe sterujące przepływem i monitorujące ciśnienie, czujniki gazu oraz szeroką gamę mierników temperatury i ciśnienia.
Nowe oblicze energetyki
Rozwój technologii jest czynnikiem sprzyjającym osiąganiu wymagających parametrów, specyficznych dla tej branży. W wielu przypadkach nie jest już nawet konieczny dojazd na miejsce, w celu przeprowadzenia diagnostyki urządzeń i oceny ich stanu technicznego. Ochrona urządzeń i systemy monitorowania stanu technicznego majątku to inwestycja, która zwraca się szybko i na wiele sposobów. Systemy te to obecnie nie tylko przykłady dobrych praktyk inżynierskich, ale także dobrych praktyk biznesowych. I to nie bez powodu, bowiem wielokrotnie potwierdziły one swą przydatność, zmniejszając koszty i zapobiegając awariom urządzeń.
Kluczową kwestią jest wykorzystywanie urządzeń i rozwiązań różnego rodzaju, umożliwiających kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń, począwszy od fazy projektowej poprzez produkcję (z wykorzystaniem badań nieniszczących) aż po fazę montażu w obiektach przemysłowych. Podczas eksploatacji rozwiązań w obiekcie produkcyjnym, opłacalnym działaniem jest stosowanie urządzeń i technologii do stałego lub okresowego monitoringu, w postaci różnego rodzaju systemów pomiarowych i specjalnych urządzeń pomiarowych.
Jednym z takich rozwiązań jest AnomAlert. Jest to urządzenie do diagnozowania silników elektrycznych i ich obciążeń. Analizuje napięcie i prąd zasilający silnik elektryczny. Wszelkie uszkodzenia lub usterki funkcjonalne silnika, a także jego obciążenia mają wpływ na bieżące parametry. Urządzenie zestawia napięcie silnika, jak również odczytywane wskaźniki z wzorcowymi danymi oraz odczytami zarejestrowanymi w czasie wstępnej konfiguracji kontrolowanego urządzenia. Po zakończeniu konfiguracji Anom-
Alert nieprzerwanie monitoruje i diagnozuje stan techniczny całego ciągumaszyn. Może on zostać zainstalowany w rozdzielni i nie wymaga instalacji bezpośrednio na kontrolowanym urządzeniu. AnomAlert to również idealne rozwiązanie do wykorzystania w przypadku utrudnionego dostępu do maszyn i obiektów oraz zagrożenia bezpieczeństwa pracowników dokonujących odczytów. AnomAlert można scalić w jeden system gromadzący informacje z rozmaitych źródeł.
Uwolnione rozwiązania
Jednym z rozwiązań coraz bardziej istotnych dla sektora energetycznego są technologie bezprzewodowe. Umożliwiają przesyłanie sygnałów dynamicznych, które przenoszą znacznie więcej informacji niż sygnały statyczne. Dynamiczne informacje o amplitudzie drgań pozwalają wyciągnąć znacznie bardziej precyzyjne wnioski niż w przypadku prostego komunikatu o przekroczeniu progu alarmowego. Dzięki temu można z dużą dokładnością stwierdzić, co faktycznie dzieje się z danym urządzeniem i przedsięwziąć precyzyjne działania.
? Systemy bezprzewodowe są jedną z najciekawszych w ostatnim czasie propozycji naszej firmy ? stwierdził Szymon Janicki. ? Po uruchomieniu obniżają koszty instalacji, co ma szczególne znaczenie, gdy monitorowane jest urządzenie o niskiej wartości. W takim przypadku koszt zaprojektowania systemu i poprowadzenia okablowania podważałby opłacalność całego przedsięwzięcia. Pierwsze rozwiązania tego typu wprowadzono niedawno w polskim przemyśle energetycznym. Dzięki nim do systemu monitorowania można podłączyć większą liczbę maszyn i urządzeń w całym obiekcie.
Korzyści na miarę przyszłości
Wyzwania stojące przed sektorem energetycznym, takie jak potrzeba zapewnienia oszczędności i wydajności aktywów, rzecz jasna, nie ograniczają się do produkcji energii, a produkty GE Energy opracowano przy wykorzystaniu doświadczenia zdobytego w innych sektorach, w których działa GE: ochrona zdrowia, transport i przemysł lotniczy. ? Mamy dostęp do szerokiego wachlarza technologii firmowanych marką GE, a proponowane przez nas rozwiązania z zakresu pomiarów i sterowania mają zastosowanie w wielu sektorach konsumenckich, takich jak ochrona zdrowia, przemysł farmaceutyczny i transportowy. Technologie te możemy wprowadzić również do branży produkcyjnej i energetycznej ? uważa Szymon Janicki.
Niemal każda branża polegająca w procesie produkcyjnym na pracy maszyn wykorzystuje nowoczesne technologie pomiarowe i sterujące w celu zwiększenia wydajności i ekonomiczności. Technologie te będą odgrywały coraz większą rolę w kontekście dalszego pokonywania długofalowych wyzwań przez sektor energetyczny.
CE