Rola automatyki w energetyce

W 2006 roku zarówno w polskim systemie elektroenergetycznym, jak i w europejskich systemach miały miejsce poważne awarie. Analiza tych awarii wyraźnie pokazuje, że szczególną rolę w ich rozprzestrzenieniu się miały systemy automatyk.

O energetyce i jak ważna jest w niej rola automatyki mówiono nie tylko na Międzynarodowych Targach Hanowerskich, z których relacja również znajduje się w tym dziale.

W dniach 25-26 kwietnia 2007 r., w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Rola automatyki w systemie elektroenergetycznym”, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska wspólnie z EPC SA. Seminarium szkoleniowe zostało objęte nadzorem merytorycznym oraz patronatem przez PSE Operator SA.

Seminarium miało na celu przedstawienie przez polskich specjalistów konieczności wprowadzenia zasad instalowania automatyki w polskim systemie elektroenergetycznym w obecnej i przyszłej strukturze organizacyjnej oraz własnościowej. Poprawna filozofia i działanie automatyki i zabezpieczeń ma bowiem zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego.

Jak podkreślił Adam Klimpel, pełnomocnik Zarządu EPC SA (prowadzący seminarium): system Elektroenergetyczny (SEE) uważa się za najbardziej skomplikowane „urządzenie”. Jak automatyka może pomóc wyjść z sytuacji zagrożenia, a w jakim stopniu stanowi dodatkowe – takie było kredo seminarium.

Poruszono następujące zagadnienia:

  • zagrożenia i powstawanie awarii,
  • awarie w pracy sytemu elektroenergetycznego,
  • automatyka a zapobieganie awariom,
  • automatyka a poziomy napięć i bilans mocy biernej w systemie,
  • automatyka a regulacja mocy czynnej i częstotliwości w systemie,
  • problemy skoordynowania działania EAZ.

Szczegółowy plan seminarium zamieściliśmy w internetowej wersji tego artykułu.

Jak pokazuje rzeczywistość, zagadnienia związane z energią cieszą się ogromnym zainteresowaniem – jest to temat wiodący wielkich międzynarodowych imprez (targi w Hanowerze), trochę mniejszych, takich jak pierwsze poznańskie targi Expopower, które odbędą się już maju, jak i bardziej kameralnych, takich jak ta, na który przybył komplet gości.

Hanna Tylicka,
Control Engineering Polska