Roboty na straży polskich granic

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów poinformował o rozpoczęciu prac nad innowacyjnym projektem TALOS. Jego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa lądowej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, w tym jednego z najdłuższych jej odcinków, czyli wschodniej granicy Polski. Narzędziem służącym osiągnięciu tego celu będzie szczegółowe opracowanie i wdrożenie mobilnego, autonomicznego systemu opartego o bezzałogowe platformy (roboty) działające zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. PIAP jest koordynatorem projektu TALOS, którego pozostali uczestnicy, to trzynaście prywatnych i publicznych organizacji z obszaru przemysłu, sfery badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwa wyższego z Unii Europejskiej oraz Turcji i Izraela. TALOS jest współfinansowany ze środków Siódmego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej w obszarze ?Inteligentny nadzór i bezpieczeństwo granic?. Budżet projektu wyniesie 20 mln euro, z czego aż 13 mln euro będzie pochodzić od Komisji Europejskiej.

System opracowany w ramach przedsięwzięcia ma obejmować trzy podstawowe elementy. Należą do nich: bezzałogowe pojazdy naziemne i powietrzne, których zadaniem będzie patrolowanie granicy, naziemne wieże obserwacyjne umieszczone na platformach mobilnych oraz centrum dowodzenia zapewniające łączność pomiędzy elementami znajdującymi się w terenie, a właściwą jednostką Straży Granicznej.

Wszystkie elementy wchodzące w skład nowego systemu są w założeniu mobilne, co umożliwi ich transportowanie i instalację w dowolnym miejscu w ciągu kilku godzin. Modularność i elastyczność systemu umożliwią szybkie dostosowanie jego parametrów do specyfiki konkretnego zadania oraz lokalnych warunków terenowych, takich jak długość odcinka granicy, ukształtowanie powierzchni, czy zalesienie.

Konwencjonalne systemy ochrony granic lądowych zbudowane są głównie z kosztownych obiektów naziemnych, rozmieszczonych wzdłuż całej granicy które są używane do obserwacji, wykrywania i ostrzegania. Ta infrastruktura jest uzupełniana przez patrole piesze i zmotoryzowane. Dzięki nowemu, mobilnemu systemowi usprawniającemu zarówno obserwację granicy, jak i komunikację, Straż Graniczna będzie mogła dużo szybciej reagować na zagrożenia ? powiedział dr Mariusz Andrzejczak, koordynator projektu TALOS. 

###NEWS_VIDEO_1###

Ważną częścią tego projektu będzie powołanie Komitetu Doradczego Użytkowników Końcowych składającej się z przedstawicieli Straży Granicznych państw członkowskich i kandydujących Unii Europejskiej odpowiedzialnych za poszczególne odcinki lądowej granicy Unii (Estonii, Grecji, Polski, Rumunii oraz Turcji). Zadaniem Rady będzie opiniowanie i nadzór nad prawidłowym zaprojektowaniem i wykonaniem systemu. Za 2,5 roku demonstracyjna wersja systemu zostanie zaprezentowana Polskiej Straży Granicznej. Konsorcjum będzie prowadzić dalsze prace nad pełnym wdrożeniem systemu na europejskich granicach zewnętrznych.

Chcemy rozwijać autonomiczne systemy robotyczne, ponieważ wierzymy, że staną się one w niedalekiej przyszłości ważnym elementem europejskiego systemu ochrony granic. Jesteśmy przekonani, że przyszłość konfrontacji z niebezpieczeństwem to roboty ? podsumował dyrektor PIAP’u dr Jan Jabłkowski.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie http://talos-border.eu.