Przycisk A2W

Przycisk bezprzewodowy A2W wykorzystujący pasmo sub-GHz stanowi połączenie bezprzewodowej niezawodności oraz łatwości obsługi, z uwzględnieniem środowisk pracy. Wykorzystanie pasma sub-GHz służy obniżeniu poziomu zakłóceń oraz sprzyja lepszej propagacji sygnału w trudno dostępnych miejscach. Zasięg transmisji jest niezależny od położenia przycisku podrzędnego. Samodzielne wytwarzanie energii eliminuje konieczność wymiany akumulatora, jak również wpływa na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa i oszczędności energii za pomocą przycisku podrzędnego. Kształt przycisku podrzędnego ułatwia użytkowanie.

Pozostałe cechy produktu:
• Wizualizacja impedancji do transmisji bezprzewodowej z powodu uszkodzeń lub szumów, z wykorzystaniem wyjścia błędów modułu nadrzędnego
• Wizualizacja stanu odbioru przycisku podrzędnego za pomocą diod LED potwierdzenia odbioru
• Wizualizacja konfiguracji przy użyciu narzędzi komputerowych w celu zapobiegania błędnej rejestracji ID
• Wizualizacja jakości sygnału w środowiskach wyświetlania i użytkowania przy użyciu narzędzi komputerowych
• 8 wyjść, sterowanie zdecentralizowane