Przepływomierze i regulatory przepływu gazów red-y smart z wyświetlaczem

Funkcjonalność:
Wyświetlanie wartości natężenia przepływu, przepływu całkowitego oraz skonfigurowanej jednostki pomiarowej. Mały wyświetlacz słupkowy wskazuje przepływ aktualny w odniesieniu do pełnego zakresu pomiarowego. Przyciski + i ? pozwalają na zdefiniowanie lub zmianę punktów ustawienia nastaw (tylko dla regulatora).
Dostępne wersje:
SPOT (dostępne dla przepływomierzy i regulatorów smart): Wyświetlanie informacji o natężeniu przepływu, jednostce pomiarowej, typie gazu oraz przepływie całkowitym.
SETSPOT (tylko dla regulatorów): Wyświetlanie informacji o natężeniu przepływu, jednostce pomiarowej, typie gazu oraz nastawie (możliwe również definiowanie i zmiana nastaw)
Wyświetlacz standardowy SPOT:  natężenie przepływu, jednostka, typ gazu, przepływie całkowitym.
Wyświetlacz standardowy SETSPOT: natężenie przepływu, jednostka, typ gazu, nastawy.

Zarówno widok wyświetlacza jak i parametery mogą być zmienione z wykorzystaniem oprogramowania get red-y.

Konfiguracja nastaw (SETSPOT):
Regulator red-y smart z wyświetlaczem SETSPOT został wyposażony w dwa przyciski (+/-). W celu zdefiniowania lub zmiany nastawy należy równocześnie przycisnąć oba przyciski I przytrzymać przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się pole edycji informujące o aktywacji trybu konfiguracji nastaw. Teraz wartości nastawy mogą zostać zdefiniowane/zminione z wykorzystaniem przycisków.