Przepisy higieniczne spowodują rozwój europejskiego rynku wyposażenia przetwórczego

7 kwietnia 2004 r.

Europejski rynek wyposażenia dla przemysłowego przetwórstwa żywności, którego wartość wynosi 13,14 miliarda euro, można uznać za względnie dojrzały – mimo to producenci są przekonani o jego nieznacznym, lecz stałym wzroście w przyszłości. Istotnie, według najnowszych badań przeprowadzonych przez Frost & Sullivan, oczekuje się, że najnowsze przepisy prawne w zakresie poprawy jakości produktów oraz wynikająca stąd sprzedaż modernizowanego wyposażenia spowodują wzrost rynku do 15,12 miliarda euro do końca 2009 roku.

W odpowiedzi na rosnącą troskę o higienę i bezpieczeństwo żywności Komisja Europejska (KE) wprowadziła dyrektywy chroniące zdrowie konsumentów. Producenci muszą spełnić ostrzejsze wymogi KE w zakresie jakości produktów i bezpieczeństwa, zatem inwestują w nowoczesne maszyny do przetwórstwa żywności. Efektem jest rozwój tego rynku. Ponadto Unia Europejska (UE) podejmuje działania mające na celu rozbudzenie świadomości konsumentów co do charakteru i pochodzenia żywności. Identyfikowalność produktów zyskała na znaczeniu, producenci włączają zatem do stosowanych maszyn coraz więcej systemów nadzorujących. Nowe normy bezpieczeństwa żywności również pobudzają w tej branży rozwój wyposażenia opartego na oprogramowaniu.

Także ostrzejsza konkurencja wymaga nieustannych zmian produktów. W tym względzie wysiłki koncentrują się na wzroście produktywności i zmniejszeniu kosztów pracy przez elastyczną automatyzację i stosowanie maszyn o wyższej wydajności. Prawdopodobnie umożliwi to przedsiębiorstwom obniżenie cen. „Ostra konkurencja postawiła klientów w dobrej pozycji przetargowej. Żądają lepszych specyfikacji i lepszego wyposażenia, co oznacza wyższą wydajność i bardziej wszechstronne maszyny bez zmiany cen. Zachowanie konkurencyjności cenowej i utrzymanie udziału rynkowego w tym wysoce wymagającym środowisku staje się prawdziwym wyzwaniem dla producentów" – stwierdza Frost & Sullivan.

W efekcie oczekuje się opracowania zaawansowanych technologicznie maszyn  z możliwością podwójnego zastosowania, lepiej dostosowanych do zmiennego popytu. Ponieważ klienci wymagają większej różnorodności, analitycy spodziewają  się odpowiedniego wzrostu popytu na wyposażenie przetwórcze przystosowane do różnego stosowania. „Przy wzrastającym popycie na gotowe dania, konsumenci wywierają presję na producentów wyposażenia przetwórstwa żywności domagając się wprowadzania innowacji i konstruowania urządzeń, które mogą wytwarzać nowe kategorie produktów. Nowe produkty wymagają nowych konstrukcji, takich jak odmienne systemy słodzenia, pakowania i przyprawiania" – twierdzą autorzy raportu.

Zmiany demograficzne, takie jak dominacja jednoosobowych gospodarstw domowych oraz zmiany stylu życia, również wpływają na rozwój rynku urządzeń do przetwórstwa żywności. Oczekuje się na przykład wzrostu popytu na urządzenia przetwórstwa żywności w segmencie piekarniczym, a to wskutek rosnącej popularności gotowych do spożycia dań na wynos i przekąsek, zastępujących tradycyjne posiłki przygotowywane w domu. Wzrastający poziom zakupów produktów delikatesowych, takich jak chleb włoski, będzie prawdopodobnie również stanowić bodziec popytowy ze strony segmentu piekarniczego.

W 2003 r. segment piekarniczych urządzeń przetwórczych był największym pod względem produkcji segmentem w ogólnym rynku urządzeń do przetwórstwa żywności (20,8% udziału). Oczekuje się utrzymania tej tendencji. Według prognoz będzie on – wraz z segmentem owoców i warzyw – nadal branżą o najszybszym wzroście. Segmenty urządzeń przetwórstwa mięsa i drobiu oraz napojów zachowają aktualne pozycje (drugą i trzecią) udziałów w rynku ogółem.

Raport Frost & Sullivan dodaje, że na silnie podzielonym europejskim rynku przemysłowych urządzeń przetwórstwa żywności działa niemal 80 przedsiębiorstw. Niektóre z nich, jak np. FMC FoodTech, Alfa Laval, APV, Tetra Laval, GEA AG, Stork N.V., Klockner, Krones, Buhler and Baader, mają znaczny udział w rynku. W ciągu ostatnich 5 lat szereg fuzji i przejęć miał jednak spory wpływ na ich pozycję. Konsolidacje miały na celu rozbudowę linii produkcyjnych i uzyskanie pozycji głównego dostawcy wyposażenia. Objęły one wiele branż spożywczych. Ponadto alianse strategiczne są dla przedsiębiorstw sposobem na uzyskania globalnej pozycji konkurencyjnej.

Autorzy raportu uważają, że silna konkurencja jest zjawiskiem długookresowym i wywrze presję na ceny i marże. „Konkurencja obejmie głównie technologiczne możliwości produktu, ceny, jakość, funkcje automatyki, elastyczność oraz obsługę i wsparcie klienta" –  wnioskują autorzy studium. „Należy się również spodziewać, że większość konkurentów skupi się na oferowaniu kompletnego asortymentu i uzyskaniu pozycji uniwersalnego sprzedawcy. Oczekuje się także zwiększonego zainteresowania kompletnymi, zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi."