Przede wszystkim audyt bezpieczeństwa

    Jan Auguściuk, dyrektor techniczny, Automatech
    Przede wszystkim audyt bezpieczeństwa
    Decydując się na poprawę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i zredukowanie zagrożenia wypadkiem, należy wdrożyć takie działania, jak: audyty bezpieczeństwa maszyn, pomiar dobiegu maszyn, walidacja, oznakowanie CE, system LOTO.
    Pierwszym i najważniejszym krokiem jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, z którego raportu końcowego wynikać powinno, jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć ryzyko do poziomu tolerowalnego.
    Korzyści dla pracodawcy (użytkownika) z przeprowadzenia audytu i dostosowania parku maszynowego do wymagań minimalnych lub zasadniczych jest wiele. Oprócz bezpieczeństwa personelu i pozytywnych wyników kontroli PIP-u uzyskuje się wiedzę na temat stanu parku maszynowego. Ponadto możliwa jest modernizacja lub eliminacja starych maszyn, które nie spełniają wymagań technologicznych lub bhp. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa pozwala także uruchomić lub zweryfikować proces ustalenia potrzeb inwestycyjno-modernizacyjnych. Dodatkowo bezpieczne maszyny i linie technologiczne ograniczają lub całkowicie eliminują zagrożenia zawodowe, a także przyczyniają się do poprawy warunków obsługi, konserwacji i napraw parku maszynowego.