Przeciążanie diod LED w oświetleniu systemów wizyjnych maszyn

Źródło: Pixabay

Jakość oświetlenia może poprawić lub całkowicie zepsuć pracę systemu wizyjnego. Dlatego warto przyjrzeć się możliwości integracji sterowania tym oświetleniem z pozostałymi elementami systemów wizyjnych.

Oświetlenie to bardzo istotny element systemu wizyjnego maszyn. Nawet przy użyciu najlepszej kamery i oprogramowania przetwarzającego obraz niewiele zobaczymy, jeśli obserwowana przestrzeń będzie kiepsko oświetlona. Wpływ na dokładność obrazu, niezależnie od aplikacji, mają takie parametry, jak ciągłość, intensywność i rozdzielczość światła. Oświetlenie nie było jednak w przeszłości integralną częścią systemów wizyjnych maszyn.

Najważniejszą składową skutecznej i efektywnej pracy systemu wizyjnego jest więc zapewnienie dobrej widoczności przedmiotów podlegających inspekcji, tak by możliwe było wykrywanie brakujących elementów, wad i skaz oraz ich identyfikacja lub różnicowanie na podstawie takich cech, jak wielkość. Punkt wyjścia stanowi zatem zapewnienie wydajnego i niezawodnego źródła światła dla przestrzeni, powierzchni poddawanej takiej inspekcji. Jej wyniki muszą być powtarzalne, dlatego oświetlenie musi być stabilne.

Zwiększanie obciążenia diod LED w oświetleniu

W większości aplikacji systemów wizyjnych oświetlenie jest niewystarczające, dlatego powszechną praktyką stało się przeciążanie diod LED – pozwala to użytkownikom na uzyskanie przez krótki i zdefiniowany czas znacznie większej intensywności światła niż przewidywana (nawet do 1000%). Limity obciążenia dla diod LED bazują na zestandaryzowanych parametrach bezpieczeństwa dotyczących wszystkich tego typu diod, dlatego są one zwykle ustalone znacznie poniżej ich rzeczywistych możliwości.

Jak sprawić, by inteligentne sterowanie przeciążaniem diod LED w oświetleniu było efektywne i bezpieczne? Odpowiedź na to pytanie da się zawrzeć w pięciu punktach:

1. Zapewniaj maksymalną jasność światła.

Jest to możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, gdy dysponuje się przejrzystymi danymi o faktycznie wykorzystywanym oświetleniu, co pozwala na obciążenie diod do maksymalnych, bezpiecznych dla nich wartości.

2. Kalibruj jasność oświetlenia w celu uzyskania większej stabilności intensywności.

3. Zwiększaj czułość detekcji przedmiotu w polu widzenia, przy zachowaniu wysokiej powtarzalności i niezawodności.

4. Wykorzystuj wiedzę o faktycznej temperaturze. Limity przeciążania bazują m.in. na maksymalnej temperaturze pracy diod LED, jednak większość z nich to tzw. zimne źródła światła. Mierząc faktyczną temperaturę światła, można zwiększyć obciążenie w systemach, które pracują poniżej temperatury maksymalnej.

5. Kontroluj czas. Niektóre systemy muszą wykonywać wiele zdjęć produktu w sekwencji zmieniającego się oświetlenia. Wykorzystanie dostosowanego do aplikacji sterownika oświetlenia czyni taki system łatwiejszym do konfiguracji, monitorowania i utrzymania.

Podsumowanie

Inteligentne rozwiązania oświetleniowe w obsłudze systemów wizyjnych to korzyści zarówno po stronie producentów OEM-owego wyposażenia dla maszyn, jak i integratorów systemów oraz użytkowników końcowych. Ci ostatni skorzystają dzięki większej stabilności oświetlenia, co przekłada się na długoletnią niezawodność systemu wizyjnego.


Oprac. na podst. artykułu „Seeing the light” autorstwa Gardasoft Vision.

Mark T. Hoske jest Content Managerem w Control Engineering.