Potrzebujemy innowacji w zakresie nowych produktów i usług

Wzrost ekonomiczności produkcji przy jednoczesnym rozwoju innowacyjnych produktów to wyzwania, przed którymi stoi dziś wiele przedsiębiorstw przemysłowych ? oto wniosek płynący z badania przeprowadzonego przez IDC na zlecenie Dassault Syst?mes. Badanie, zatytułowane “Przedsiębiorstwa przemysłowe na drodze do biznesu opartego na danych“, analizuje postęp w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w Niemczech i Szwajcarii.

Badanie pokazuje, że firmy dostrzegają dziś znaczenie cyfrowej transformacji – ponad połowa wszystkich badanych menedżerów IT stwierdziła, że cyfryzacja ich firmy jest dla nich najważniejszym zadaniem. Powodem są zmienione warunki działalności przedsiębiorstw: aby zagwarantować długoterminowy sukces biznesowy, wprowadzanie innowacji musi zostać przyspieszone, a koszty zmniejszone. W związku z tym, zapytani o najważniejsze cele na najbliższe 2 lata, respondenci wskazali koncentrację na rentowności przedsiębiorstwa i obniżeniu kosztów (55%), ale też prawie połowa (49%) wymieniła innowacje w zakresie nowych produktów i usług.

Jednak cyfrowa codzienność w wielu firmach jest wciąż dopiero przed nimi. Jedynie jedna trzecia badanych firm oceniła własną transformację cyfrową, jako zrealizowaną w sposób ?ograniczony” lub ?kompleksowy?. 42% badanych stwierdziło, że znajduje się dopiero na początku procesu cyfryzacji i zajmuje się co najwyżej oceną i planowaniem. Podobnie prognozowane są również wydatki na IT: IDC wskazuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat na innowacje i transformację cyfrową zostanie skierowanych ponad 50 procent inwestycji.

Z myślą o najbliższych 12 miesiącach decydenci z branży IT jasno sformułowali swoje priorytety. Ponad połowa respondentów postrzega digitalizację, jako ?zadanie numer 1?. 42 proc. stwierdziło również, że chce wprowadzić modele chmurowe dla optymalizacji i wzmocnienia bezpieczeństwa IT. Kolejne 31 procent położy w nadchodzącym roku szczególny nacisk na optymalizację procesów między działami oraz konwergencję IT i OT (operational IT).

Jak zwiększyć innowacyjność?

Badanie pokazało, że wiele firm nadal potrzebuje wsparcia przy przeprojektowaniu obecnych procesów biznesowych i modelu danych, stanowiących zarówno ważny fundament udanych zmian cyfrowych, jak i sprawnych działań rynkowych. W celu zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstw również w przyszłości, w badaniu przedstawiono pięć praktycznych zaleceń dotyczących sposobu cyfryzacji procesów oraz promocji i przyspieszenia rozwoju innowacyjnych produktów. Są to:

  1. Ocena procesów rozwoju produktu: Aby pomyślnie zdigitalizować rozwój produktów, procesy rozwoju produktów powinny zostać przeprojektowane na całej długości łańcucha wartości.
  2. Ocena biznesowa jako sposób na cyfryzację rozwoju produktów: Holistyczne spojrzenie na przedsiębiorstwo może pomóc uchwycić istniejącą sytuację w IT i realizowanych procesach. W ten sposób można uzyskać informacje o potrzebie optymalizacji i możliwych obszarach działania w zakresie cyfryzacji.
  3. Stworzenie podstaw dla innowacji cyfrowych za pomocą zharmonizowanego modelu danych: Podstawę dla udanej cyfryzacji stanowi spójny model danych wykraczający poza granice działów. Dane centralnie dostępne dla wszystkich uczestników skracają czas trwania cyklu procesowego, zmniejszają koszty i optymalizują procesy automatyzacji.
  4. Wdrożenie jednolitej, cyfrowej platformy rozszerza pole innowacji: Jedyne źródło prawdy (ang. Single Source of Truth) umożliwia czerpanie jak największych korzyści z danych produktowych i systemów rozproszonych w przedsiębiorstwach. Koncepcja platformy wyznacza kierunek dla zwinnego rozwoju innowacji.
  5. Zintegrowane zarządzanie zmianą towarzyszące transformacji: Cyfryzacja firmy zmienia zarówno poszczególne procesy w firmie, jak również ich łańcuchy wartości w dłuższej perspektywie czasowej. Zintegrowane zarządzanie zmianą pomaga w tworzeniu cyfrowej kultury korporacyjnej.

Pełna wersja badania (w języku angielskim) jest dostępna na stronie: https://discover.3ds.com/pl/idc-paper-on-innovation-and-digitalization-potential

1 White Paper IDC “PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE NA DRODZE DO BIZNESU OPARTEGO NA DANYCH.  JAK SZYBCIEJ WPROWADZAĆ INNOWACJE NA RYNEK”, listopad 2019 r. Celem badania przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2019 r. wśród ponad 200 menedżerów w Niemczech i Szwajcarii było opracowanie opartej na faktach analizy najlepszych praktyk i zaleceń dotyczących wpływu cyfryzacji na rozwój produktów i zwiększenie innowacyjności.


Dassault Syst?mes