Ponad 70 mln zł na proekologiczne technologie

  Na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w ramach programu GEKON wspierającego innowacyjne i ekologiczne technologie, przeznaczonych zostało 72 mln zł – poinformowało we wtorek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło wyniki drugiego konkursu w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych.
  "Wspieramy najlepsze projekty, w których naukowcy stawiają czoła problemom i potrzebom zgłaszanym przez przedsiębiorców. Nasze doświadczenia ze współpracy z przedsiębiorcami stawiającymi na B+R (badania i rozwój) pokazują, iż coraz częściej przyjmują oni długookresowe strategie rozwoju, świadomie szukając rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko" – wyjaśnia cytowany w komunikacie dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

  Dofinansowanie otrzyma 20 spośród 303 zgłoszonych w konkursie projektów. Wszystkie będą realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców, którzy zadeklarowali wkład własny w wysokości ok. 24 mln zł. Łączna wartość prac badawczo-rozwojowych dofinansowanych przez NCBR i NFOŚiGW to ponad 97 mln zł.

  NCBR wyjaśniło ponadto, że w rozstrzygniętym konkursie, konsorcja naukowo-przemysłowe będą pracować np. nad innowacyjną technologią odzysku energii z odpadów komunalnych i biomasy, bezodpadową technologią przerobu starych hałd z rejonu bytomskiego powstałych po procesie mechanicznego wzbogacania rud cynkowo-ołowiowych czy technologią wytwarzania solarnych nadwozi samochodowych.

  W pierwszym konkursie, dofinansowanie w wysokości ok. 140 mln zł fazy B+R otrzymało ponad 40 projektów. Po ich zakończeniu, konsorcja będą mogły się ubiegać o dofinansowanie fazy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, na które NFOŚiGW przeznaczyło 160 mln zł. Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2019 roku, to 400 mln zł.

  Program powstał m.in. w odpowiedzi na zaostrzające się przepisy Unii Europejskiej, które wymuszają na państwach członkowskich stałe rozwijanie technologii zagospodarowania odpadów oraz pozyskiwania energii odnawialnej.

  Źródło: PAP
  Fot.: Wikimedia Commons, Panek