Polska przedostatnia w UE pod względem PKB na głowę

    Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na głowę, mierzony w standardzie siły nabywczej, zwiększył się w 2004 roku do 47% średniej dla całej Unii Europejskiej z 46% rok wcześniej, podał 33. czerwca unijny urząd statystyczny Eurostat. Gorszy wynik zanotowała jedynie Łotwa (43% wobec 41% rok wcześniej).
    Litwa, która w 2003 roku zajmowała przedostatnie miejsce ex equo z Polską, w ub. roku poprawiła wynik do 48% średniej unijnej. Stosunek PKB Polski do średniej unijnej (46%) nie zmieniał się od 1999 roku do 2003 roku.
    Spośród krajów, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 roku, najwyższy poziom tego wskaźnika odnotowano na Cyprze (82% wobec 83% w 2003 r.), w Słowenii (78% wobec 77%), na Malcie (72% wobec 75%), w Czechach (72% wobec 69%) i na Węgrzech (61%, bez zmian). Wciąż najniższą część średniego unijnego PKB wypracowano w ub. roku w krajach starających się o wejście do UE – Turcji (29% wobec 28%) oraz Rumunii (32% wobec 30%) i Bułgarii (30%, bez zmian), choć już w przypadku Chorwacji wskaźnik ten wyniósł 46% (bez zmian).
    Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (223% średniej wobec 215% w 2003 r.), Irlandia (139% wobec 133%), Dania (122% wobec 123%), Austria (122%, bez zmian) i Holandia (120% wobec 121%). W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 107% średniej dla Unii 25 państw.