Podział systemów na dwie grupy

Tomasz Cwołek, kierownik działu MES w firmie Askom
W chwili obecnej na polskim rynku systemów oprogramowania zarządzania produkcją obserwujemy wyraźne rozwarstwienie i podział systemów na dwie grupy kierowane do różnych klientów:
• Kompleksowe systemy produkcyjne MOM oferujące pełne spektrum funkcjonalności, pozwalające zrealizować dowolną aplikację wspomagającą praktycznie każdy aspekt zarządzania produkcją i kontrolą jakości. Systemy te kierowane są do dużych firm produkcyjnych, głównie polskich zakładów międzynarodowych korporacji, którzy potrafią docenić otwartość rozwiązania na przyszłe potrzeby nadążające za zmianami rynkowymi
• Systemy MES dla rynku SMB [ang. Small & Medium Business – przy. red.] oferujące standardową funkcjonalność, głównie w zakresie rejestrowania wydajności procesu produkcji i zarządzania parkiem maszynowym, dostępną w postaci konfigurowanych opcji, co umożliwia relatywnie proste i szybkie ich wdrażanie. Systemy te są kierowane do szybko rozwijających się małych i średnich polskich firm produkcyjnych, które coraz częściej zauważają, że poprawę efektywności można osiągać nie tylko przez relatywnie drogie inwestycje w wymianę parku maszynowego, ale również dzięki optymalizacji procesów produkcji, co z kolei wymaga szczegółowego ich monitorowania.