Podczas spotkania prezesów Międzynarodowej Organizacji PROFIBUS powitano nowe polskie stowarzyszenie

19 lipca 2004 r.

Nowy regionalny oddział organizacji PROFIBUS w Polsce ma siedzibę w Gliwicach. Głównym bodźcem do uruchomienia oddziału w naszym kraju jest intensywny rozwój na rynku automatyki. Piotr Ostrowski i Dariusz Germanek (na zdjęciu) uczestniczyli w kwietniu w spotkaniu prezesów PROFIBUS podczas Targów w Hanowerze. Przedstawili tam swoje zamierzenia i plany, a także spotkali się z prezesami innych regionalnych oddziałów PROFIBUS.

Fot. Od lewej: Piotr Ostrowski wiceprezes PROFIBUS Polska i Dariusz Germanek (prezes PROFIBUS Polska)

O PROFIBUS PNO POLSKA (poland@profibus.com)

Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie przemysłowych systemów komunikacyjnych przeznaczonych do tworzenia sieci urządzeń polowych, w szczególności znanych jako PROFIBUS (DIN 19245), na terenie Polski.

Cel stowarzyszenia realizowany jest poprzez:

  • wymiane informacji i doowiadczen,
  • prowadzenie badan naukowych maj1cych na celu rozwój systemów PROFIBUS,
  • gromadzenie i udostepnianie wiedzy na temat osób i instytucji zainteresowanych rozwojem systemów PROFIBUS.