Pilz – System sterowania PMCprimo DriveP

System sterujący ruchem PMCprimo DriveP rozwiązuje wszystkie zadania sterowania związane z aplikacją Motion Control z najwyższą wydajnością. Zamontowanie PMCprimo C we wzmacniaczu serwomechanizmu PMCprotego D powoduje utworzenie maksymalnie kompaktowego i wydajnego systemu kontroli ruchu. Wzmacniacz serwomechanizmu może być opcjonalnie rozszerzony o kartę bezpieczeństwa PMCprotego S i tym samym realizuje także wszystkie bezpieczne funkcje napędowe.

Poprzez PMCprimo DriveP firma Pilz prezentuje jedno z najwydajniejszych kompletnych rozwiązań sterowania ruchem dostępnych aktualnie na rynku. Przy pomocy PMCprimo DriveP można zrealizować zadania związane z ruchem i sterowaniem na maksymalnie 16 osiach poprzez CANopen.