Phoenix Contact – nanoLine

Rozwiązanie nanoLine firmy Phoenix Contact jest platformą sterowania o szerokich możliwościach konfiguracji i łatwą do programowania. Tę modułową platformę sterowania można stosować w każdej branży przemysłowej do wykonywania prostych zadań sterowania bez skomplikowanych operacji matematycznych i kontrolnych. Liczne interfejsy komunikacyjne do zdalnego sterowania i monitorowania ułatwiają integrację nanoLine z sieciami zakładowymi.  
Zastosowanie systemu opartego na nanoLine podyktowane jest w głównej mierze czynnikami ekonomicznymi wynikającymi ze zredukowania czasu opracowywania dzięki narzędziu do programowania nonNavigator. Schematy blokowe konieczne do wdrożenia funkcji tego rozwiązania można stworzyć bardzo szybko i łatwo za pomocą bardzo niewielu komend. Modułowa rozszerzalność jednostki podstawowej pozwala użytkownikowi na dostosowywanie systemu sterowania do zmieniających się warunków aplikacji bez potrzeby opracowywania zupełnie nowego rozwiązania.
www.eltron.pl