PGE Dystrybucja ogłosiła przetarg na inteligentne liczniki

  PGE Dystrybucja ogłosiła postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto”. Termin składania ofert upływa 29 lipca br.

  Rynek długo czekał na przedmiotowy przetarg. Od momentu poinformowania przez PGE Dystrybucja o rozpoczęciu projektu wdrażania systemu inteligentnego opomiarowania w oddziałach Białystok i Łódź Miasto do ogłoszenia przedmiotowego przetargu upłynęły ponad dwa lata.

  Ogłoszone postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Obejmuje dwa zadania tj. wdrożenie warstwy pomiarowej systemu AMI i wdrożenie aplikacji centralnej systemu AMI.

  Przedmiotem zamówienia w ramach pierwszego zadania jest m.in. dostawa blisko 37 tys. liczników jednofazowych, prawie 14 tys. liczników trójfazowych i ponad 700 koncentratorów. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania drugiego jest m.in. stworzenie dokumentacji wstępnej projektu zawierającej dokumentację zarządzania projektem i projekt systemu aplikacji centralnej.

  Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, czy grupa PGE poza wskazanymi projektami pilotażowymi AMI będzie realizowała następne. Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE, informował, że kolejne inwestycje w inteligentne opomiarowanie będą zależały od konkretnych regulacji dla AMI, a szerzej od modelu regulacyjnego dla dystrybucji jaki będzie wprowadzał regulator.

  Strategicznym celem grupy PGE w obszarze dystrybucji na lata 2014-2020 jest poprawa niezawodności sieci. Do roku 2020 grupa chce obniżyć wskaźnik SAIDI oczyszczony ze zdarzeń katastrofalnych o 50 proc. W 2013 roku ten wskaźnik w odniesieniu do przerw nieplanowanych wyniósł 315 minut.