PG5 2.0 – nowa wersja pakietu Saia PG5 Controls Suite

  Sabur poinformał o pojawieniu się nowej wersji pakietu Saia PG5 Controls Suite. Saia PG5 Controls Suite to rozbudowany pakiet narzędzi do tworzenia aplikacji do automatyzacji procesów przemysłowych i systemów sterowania w automatyce budynkowej. 
   
  W nowej wersji oprogramowania PG5 2.0 duży nacisk położono na wygodę i usprawnienie pracy twórcy aplikacji. W efekcie powstał pakiet narzędzi, który pozwala znacznie skrócić czas niezbędny do zaprogramowania sterowników czy stworzenia aplikacji HMI. Wymierną korzyścią, która za tym idzie, jest zmniejszenie kosztów prac inżynieryjnych. Przy pomocy jednego pakietu można zaprogramować zarówno sterowniki, jak i terminale oraz stworzyć aplikację wizualizacyjną na Web-panele. Nie trzeba dokupować żadnych dodatkowych modułów do programowania poszczególnych urządzeń. Wszystko znajduje się w jednym pakiecie ? Saia PG5 Controls Suite.
  Pakiet PG5 2.0 pozwala na bezpośrednie połączenie ze sterownikiem poprzez porty USB i RS. Podczas takiej sesji użytkownik ma dostęp do zasobów sterownika i może wgrać lub pobrać program,zarządzać plikami stron www (aplikacja HMI – wizualizacja i sterowanie), dokonać zmian konfiguracji oraz przeprowadzić analizę on-line programu (debugger, watch window). Czynności te można wykonać także zdalnie poprzez sieci Ethernet (FTP, HTTP, TCP-IP, UDP), Profi-S-Bus oraz S-Bus
  Cechą charakterystyczną pakietu PG5 jest bogata biblioteka bloków funkcyjnych FBox. Przy ich pomocy tworzenie nawet skomplikowanych programów na sterownik przypomina tworzenie budowli z klocków. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia własnego bloczka FBox przy pomocy narzędzia FBox Builder, gdy brakuje nam jakiegoś specyficznego ?klocka?. Dzięki blokom FBox programowanie staje się intuicyjną czynnością, niewymagającą głębokiej, specjalistycznej wiedzy.
  W skład pakietu wchodzą również bardzo przydatne narzędzia do konfiguracji sieci z obszarów automatyki przemysłowej i budynkowej (do sieci takich jak: Saia-S-Net, Profibus DP i FMS, LonWorks, BACnet, CAN). Narzędzia pozwalają określić parametry konfiguracyjne sieci, sygnały diagnostyczne oraz skonfigurować hardware, czyli wszystko co jest niezbędne do stworzenia topografii sieci. 
   
  W duchu zmian mających na celu ułatwienie i przyspieszenie prac programisty zmieniony został interfejs użytkownika. W PG5 2.0 interfejsy edytorów Fupla i Graftec pozwalają na równoległą pracę na wielu plikach w jednym oknie ? poszczególne pliki dostępne są jako zakładki. Wystarczy kliknąć na zakładkę, by przejść do danego pliku, skopiować, wkleić czy zmodyfikować fragment programu, a następnie wrócić lub przejśćdo kolejnego programu. Udogodnienie to pozwala przyspieszyć programowanie sterowników szczególnie przy pisaniu programów zawierających powtarzalne fragmenty. Zmianie uległa też forma wyświetlania okien managera projektu oraz edytorów. Obecnie okna te mogą być wyświetlane jednocześnie, ułatwiając przełączanie użytkownika między nim orazplikami źródłowymi zdefiniowanymi w projekcie. Każde z okien zarządzane jest oddzielnie i w każdej chwili użytkownik może dane okno powiększyć lub zmniejszyć. 
  Wygodniejsze jest też zarządzanie paskiem narzędzi edytora. Został on podzielony na mniejsze sekcje, którymi można zarządzać zamieniając kolejność, położenie, jak również ich widoczność.
   
  Nowością jest okno properties pojawiające się po wybraniu bloku FBox w edytorze Fupla lub interfejsu komunikacyjnego w device configurator. Jest to okno zawierające edytowalne właściwości danego obiektu. Stworzenie okna properties pozwoliło skrócić czas edycji i zarządzania poszczególnymi programami. 
   
  Zmianie uległ sposób konfigurowania hardware?u. W nowej wersji ustawień dokonuje się przy pomocy narzędzia device configurator. Za jego pomocą definiuje się rodzaj sterownika, zasoby pamięci, sposób komunikacji, adresy sieciowe (IP, Gateway) oraz moduły we/wy. Device configurator sprawdza ponadto pobór mocy modułów we/wy i informuje użytkownika, jeśli niezbędne jest dodatkowe zewnętrzne zasilanie. 
   
  Dodatkowym narzędziem ułatwiającym pracę programistom jest nowe okno komunikatów. Okno to zawiera listę komunikatów i ewentualnych błędów programisty, które pojawiły się w trakcie kompilacji wraz z opisem oraz wskazaniem lokalizacji, w której wystąpiły.
   
  Od nowa stworzony został edytor symboli umożliwiając wygodniejsze zarządzanie symbolami, ich filtrowanie i odnajdywanie. W nowej wersji edytora symbole globalne zostały przemianowane na symbole publiczne, zachowując jednocześnie swoją dotychczasową funkcję. Mogą być użyte w pliku w którym zostały zdefiniowane oraz we wszystkich programach obecnych w tym samym urządzeniu. 
  Symbole publiczne i lokalne są zapisywane razem z projektem (Fupla, Graftec, IL) w jednym pliku, co znacznie ułatwia zarządzanie programami. Można je teraz wygodnie przenosić pomiędzy urządzeniami czy projektami bez utraty definicji symboli. 
   
  PG5 2.0 oferuje również nową opcję funkcji watch window – obsługę przebiegów czasowych. Jednocześnie można obserwować do 8 wartości: rejestrów, flag itp. w formie wykresów. Jeżeli istnieje konieczność przeglądania większej ilości przebiegów można otworzyć następne okno watch window. Każda ze zmiennych wyróżniona jest innym kolorem. Istnieje możliwości eksportu danych z przeglądanych przebiegów do pliku w formacie CSV.
   
  W skład pakietu Saia PG5 Controls Suite wchodzą zintegrowane środowiska do programowania ? edytory IL (lista instrukcji), Fupla (FBD), Graftec (SFC), HMI (dla terminali tekstowych i graficznych); wbudowane konfiguratory sieciowe dla Saia-S-Net, Profibus DP i FMS, LonWorks, BACnet, CAN; drivery komunikacyjne, biblioteki, narzędzie do tworzenia bloków funkcyjnych FUPLA oraz narzędzia do tworzenia systemu wizualizacji i sterowania wykorzystującego strony HTML (Web Editor, Web Builder).