Pepperl+Fuchs – Kompaktowy system zasilania typu Power Hub

Urządzenia montowane w szafkach sterowniczych muszą charakteryzować się niską emisyjnością cieplną oraz małymi rozmiarami. Dzięki nowej wersji kompaktowego systemu zasilania typu Power Hub, firma Pepperl+Fuchs zdołała zwiększyć rozporządzany prąd zasilania z 360mA do 500mA przy zachowaniu wymagań dotyczących rozmiarów urządzenia. Ten wysoce kompaktowy system zasilania jest jednym z produktów wchodzących w skład systemu FieldConnex i może zapewnić zasilanie prądem 500mA dla 5 segmentów sieci Fieldbus.
Infrastruktura sieci FieldConnex Fieldbus firmy Pepperl+Fuchs obejmuje urządzenia interfejsowe zaprojektowane z myślą o szybkiej i łatwej instalacji, które oferują kilka szczególnych funkcji pozwalających zapewnić długotrwałe i niezawodne działanie całej infrastruktury sieci Fieldbus. Nowy kompaktowy system zasilania Power Hub 500mA jest typowym przykładem takiej filozofii produktu. Urządzenie posiada ekstremalnie małe wymiary przez co wymaga minimalnej przestrzeni we wnętrzu szafki sterowniczej. Specjalnie zoptymalizowane obwody o małej stracie mocy zapewniają lepsze parametry termiczne, co pozwala na ustawienie tablicy w dowolnymkierunku. W porównaniu do poprzedniego modelu, zwiększono rozporządzany prąd zasilania z 360mA do 500mA na 1 segment sieci Fieldbus, co zapewnia większąswobodę w doborze rodzaju oraz ilości urządzeń polowych podłączanych do
jednego segmentu.
Kompaktowy system zasilania Power Hub 500 mA jest komponentem systemu FieldConnex przeznaczonym do zasilania urządzeń opartych na topologii magistrali wysokiej mocy firmy Pepperl+Fuchs. Topologia ta zapewnia wysoce wydajne zasilanie energii dla dużej liczby urządzeń polowych instalowanych w obszarach zagrożonych wybuchem, przy zachowaniu maksymalnej długości przewodów. Każde z odgałęzień posiada zabezpieczenie przed prądem
maksymalnym w formie barier polowych lub ochronników segmentu, co umożliwia działanie urządzeń polowych w warunkach strefy bezpiecznej 1/Div.1. Urządzenia mogą być podłączane, odłączane lub serwisowane bez zakłócania normalnej pracy systemu.
Kompaktowy system zasilania Power Hub jest kompatybilny ze wszystkimi systemami typu Host. Na standardowej płycie głównej można zainstalować do 8 modułów zasilających, co pozwala na podłączenie 4 segmentów systemu FOUNDATION Fieldbus H1. Pasywna regulacja zasilania zapewnia maksymalnie niezawodne działanie systemu. Zintegrowane przyłącza sieciowe Fieldbus pozwalają na łatwe konfigurowanie sieci, natomiast złącza wtykowe ze
śrubami mocującymi gwarantują pewność połączeń, które dzięki temu są odporne na drgania oraz ryzyko przypadkowego rozłączenia.
System zasilania typu Power Hub może być opcjonalnie wyposażony w moduł diagnostyki zaawansowanej umożliwiający prowadzenie ciągłej kontroli i diagnostyki warstwy fizycznej sieci Fieldbus. W połączeniu z oprogramowaniem Advanced Diagnostic Manager zapewnia to pełny wgląd na całą warstwę fizyczną sieci Fieldbus z poziomu pomieszczenia sterowni. Oznacza to, że cała topologia sieci Fieldbus staje się w pełni przejrzysta z uwzględnieniem poszczególnych urządzeń polowych.