Od monitorowania do działania — lepsze doświadczenia cyfrowe dzięki Cisco ThousandEyes Digital Experience Assurance

Źródło: Cisco

Cisco wprowadza nowe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, zapewniające ciągłość działania systemów IT, zarówno bezpośrednio zarządzanych przez Cisco Networking Cloud jak i pochodzących od zewnętrznych dostawców.


Najważniejsze informacje:

Cisco ThounsandEyes dostarcza kompleksowy i spójny wgląd w dane zarówno w środowiskach lokalnych, jak i poza organizacją, jednocześnie automatycznie generując analizy i wnioski, które pomagają usprawniać działanie systemów technologicznych.  

Zaawansowane narzędzia do monitorowania i gwarancja niezawodności infrastruktury IT zarówno w lokalnych centrach danych, jak i chmurze publicznej, pomaga organizacjom utrzymywać wysoką jakość usług i szybko reagować na pojawiające się problemy. 


Cisco, lider w dziedzinie bezpieczeństwa i sieci, ogłosił nowe funkcjonalności Cisco ThousandEyes, które pozwalają skuteczniej zarządzać operacjami IT. Wykorzystując dane telemetryczne i sztuczną inteligencję, klienci mogą teraz lepiej zarządzać swoimi systemami, przechodząc z podejścia reaktywnego do proaktywnego i zwiększając tym samym odporność na cyberzagrożenia.

„Większość awarii jest spowodowana błędem operatora. Aby umożliwić naszym klientom osiągnięcie cyfrowej odporności, wykorzystujemy ponad 650 miliardów pomiarów dziennie, dzięki czemu gromadzimy ogromną ilość danych na temat działania sieci i systemów. Wykorzystując moc sztucznej inteligencji w globalnej sieci, jesteśmy w stanie analizować i przetwarzać te dane na dużą skalę, wykraczając poza zasięg ludzkich możliwości.” – powiedział Jonathan Davidson, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Cisco Networking. „Digital Experience Assurance obsługiwane przez ThousandEyes umożliwia proaktywne i zautomatyzowane korygowanie zdarzeń. Co więcej, system jest w stanie łączyć dane dotyczące konfiguracji zarówno w lokalnej infrastrukturze, jak i chmurze publicznej z doświadczeniami użytkowników. Dzięki temu czas reakcji zostaje skrócony z 4-godzinnego przestoju do 4-minutowego zakłócenia.”

Firmy konkurują ze sobą w cyfrowym świecie, gdzie dobre doświadczenia użytkowników mają kluczowe znaczenie dla reputacji firmy, jej zysków i efektywności pracy. Nie jest to łatwe zadanie w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym, opartym coraz częściej na usługach chmurowych, które ze względu na ich rozproszony charakter, są o wiele trudniejsze do monitorowania i zarządzania. Zapewnienie tym samym doskonałych doświadczeń użytkowników jest niemałym wyzwaniem.

Cisco ThousandEyes monitoruje i analizuje ogromne ilości danych, pochodzące zarówno z wewnętrznych jak i zewnętrznych sieci klientów. Ponadto, zapewnia zautomatyzowany wgląd, proaktywne rekomendacje oraz umożliwia operacje typu Closed Loop, dostosowane do potrzeb klienta. W ramach Cisco Networking Cloud, ThousandEyes wspiera rozwiązania zapewniające wysoką jakość doświadczeń, poprzez kolekcjonowanie danych telemetrycznych z różnych platform sieciowych Cisco, w tym Meraki i Catalyst. System wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do analizowania danych i generowania wniosków oraz rekomendacji, które są automatycznie przesyłane do odpowiednich systemów zarządzania i kontrolerów domeny po stronie klienta.

Badanie Total Economic Impact™ przeprowadzone przez Forrester Consulting, na grupie użytkowników ThousandEyes jasno wskazuje na poprawę produktywności IT i doświadczenia użytkownika. Co więcej, średni czas rozwiązywania problemów (MTTR) zmniejszył się o 50-80%, a efektywność zespołu IT wzrosła o ponad 50%.

ThousandEyes Digital Experience Assurance zapewnia możliwość doświadczeń cyfrowych opartych na sztucznej inteligencji w ramach portfolio rozwiązań Cisco Networking, obejmując zarządzanie zasobami radiowymi (RRM) dla bezprzewodowych rozwiązań Cisco Catalyst, planowanie zdolności w Cisco Catalyst SD-WAN oraz identyfikację i klasyfikację urządzeń dla Cisco Identity Services Engine.

Nowości obejmują:

  • ThousandEyes Cloud Insights zapewnia kompleksową widoczność środowisk chmurowych poprzez mapowanie topologii sieci swoich klientów, dzięki czemu widoczne jest jak usługi w środowisku AWS są ze sobą połączone, jak się zmieniają konfiguracje i jak wygląda ruch sieciowy. Poprzez łączenie informacji o infrastrukturze i usługach chmurowych z danymi na temat doświadczenia użytkownika, stanu kondycji aplikacji oraz kompleksowym monitorowaniem sieci, można lepiej zrozumieć jak infrastruktura wpływa na użytkownika i aplikacje.
  • ThousandEyes Traffic Insights dostarcza zaawansowane funkcje monitorowania sieci lokalnych poprzez zbieranie i łączenie danych o przepływach ruchu sieciowego z syntetycznymi pomiarami, umożliwiając klientom szybkie wykrycie problemów z wydajnością oraz namierzyć wąskie gardła i anomalie w całej sieci. Poprzez dostarczenie zintegrowanego widoku sieci, możliwa jest optymalizacja procesów operacyjnych i skrócenie średniego czasu identyfikacji problemu (MTTI) i jego naprawy. ThousandEyes Traffic Insights współpracuje zarówno z platformami sieciowymi Cisco, jak i innych producentów. 
  • ThousandEyes Endpoint Experience zostaje wzbogacony o dane telemetryczne i informacje o urządzeniach z sieci Meraki Wi-Fi oraz lokalnych sieci LAN. Dzięki tym nowościom klienci mogą lepiej rozumieć błędy występujące w ich sieciach lokalnych, które mogą mieć negatywny wpływ na doświadczenie użytkowników.
  • Meraki Assurance Overview korzysta z technologii ThousandEyes, aby oprócz sieci lokalnych monitorować także Internet i usługi SaaS. Daje to możliwość szybkiego określenia problemów z wydajnością również poza ich środowiskiem Wi-Fi i LAN.