Wzrost rynku robotów

Rynek robotów mobilnych wzrósł o 33% w 2022 r. - ponad 120 000 sprzedanych AGV i AMR

Branża robotów mobilnych nadal opierała się globalnemu spowolnieniu gospodarczemu i wzrosła o 33% w 2022 r., a ponad 120 000 AGV i AMR dostarczonych w ciągu roku wygenerowało 3,6 mld USD przychodów. Pomimo słabości światowej gospodarki, wysokich stóp procentowych i inflacji, przewidujemy, że dostawy wzrosną o kolejne 45% w 2023 r. i ponad 30% w 2024 r.

Podczas gdy główni klienci robotów mobilnych – producenci, sprzedawcy detaliczni i firmy logistyczne – generalnie zaciskają pasa w obliczu słabego zaufania konsumentów i innych przeciwności, czynniki napędzające automatyzację nigdy nie były silniejsze. Firmy nadal inwestują w pojazdy AGV i AMR, aby walczyć z niedoborem siły roboczej, obniżyć koszty operacyjne, przyspieszyć operacje i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Rynek robotów mobilnych to zróżnicowana branża z wieloma formami, stylami i technologiami automatyzującymi jeszcze szerszy zakres przepływów pracy i procesów w niemal każdym możliwym do wyobrażenia sektorze. Nic dziwnego, że najczęściej sprzedawanym robotem mobilnym w ubiegłym roku były zautomatyzowane przenośniki do przenoszenia materiałów z punktu do punktu. Prawie 40 000 tych robotów – które mogą przenosić ładunki o masie od 20 kg do kilku ton – zostało dostarczonych w 2022 r., a przewiduje się, że do końca roku 2023 zostało sprzedanych ponad 50 000. Szeroki zakres zastosowań, które obecnie opierają się na operacjach ręcznych, w połączeniu z ogromną ilością ruchu materiałów punkt-punkt, który ma miejsce w magazynach i fabrykach, oznacza, że liczba ta jest wciąż niewielkim ułamkiem pod względem całkowitej penetracji rynku i znacznie wzrośnie w nadchodzących latach.

Silny wzrost przychodów w ostatnich latach zarówno w przypadku robotów do transportu materiałów, jak i realizacji zamówień. | Źródło: Interact Analysis

Podobnie, dostawy podobnych do Kivy robotów typu shelf-to-person od dostawców takich jak Geek+ i GreyOrange nadal silnie rosły w 2022 roku, sprzedając ponad 30 000 sztuk (z wyłączeniem wszystkich wyprodukowanych i zainstalowanych przez Amazon). Roboty te są szybko przyjmowane przez sprzedawców detalicznych i 3PL, szczególnie w Chinach, a w 2023 r. oczekiwano, że zostanie wysłanych i zainstalowanych ponad 40 000.  Roboty Shelf-to-Person istnieją już od ponad dekady (co jest okresem długiego życia, biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologii), a obecnie zaczynają być wypierane przez rozwiązanie nowej generacji – tote-to-person. Roboty te, opracowane przez firmy takie jak Exotec, HAI Robotics i Geek+, oferują te same korzyści, co roboty typu shelf-to-person, ale przy znacznie większej gęstości magazynowania, ponieważ mogą sięgać nawet 12 metrów wysokości. Pozwala to sprzedawcom detalicznym i dostawcom usług 3PL wycisnąć znacznie większą produktywność i przepustowość z mniejszego magazynu. Chociaż popyt na te roboty zaczyna się od niskiej bazy, szybko rośnie – w tym roku ma zostać sprzedanych prawie 15 000 sztuk, a oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat będzie rosnąć w tempie prawie 70 procent rocznie.

Podobnie jak w poprzednich latach, wyniki sprzedawców w 2022 r. były bardzo zróżnicowane ze względu na bardzo różne stopy wzrostu obserwowane w różnych segmentach produktów. Przykładowo, przychody z urządzeń AMR do transportu osób i towarów niemal podwoiły się w 2022 r., podczas gdy przychody z automatycznych ciągników holowniczych pozostały na niezmienionym poziomie. Rok 2023 nie był inny, a sprzedawcy w dużej mierze podążali za falami wzrostu w swoich sektorach produktowych. Wszyscy trzej czołowi dostawcy (Geek+, KION i HiKRobot) osiągnęli dobre wyniki w 2022 r. i zyskali prawie 3 punkty procentowe udziału w rynku.

Silny wzrost przychodów wielu wiodących dostawców robotów mobilnych w Chinach, Ameryce Północnej i Europie w 2022 r. | Źródło: Interact Analysis

Chociaż perspektywy dla całej gospodarki są zdecydowanie burzliwe, perspektywy dla robotów mobilnych pozostają naprawdę bardzo pozytywne, ponieważ plany automatyzacji klientów są kontynuowane jako długoterminowa strategia utrzymania konkurencyjności. Przewidujemy, że globalne przychody osiągną w 2024 roku poziom 6 mld USD, przy blisko ćwierć milionie sprzedanych robotów mobilnych!

Ash jest dyrektorem generalnym IA i liderem naszego działu robotyki i automatyki magazynowej. Wnosi 20-letnie doświadczenie w sektorach od automatyki przemysłowej i inteligentnej produkcji po drony, robotykę i technologię medyczną.