Nowy zarząd Siemens sp. z o.o. już w pełnym składzie

21 grudnia 2004 roku

Dokonała się planowana już wcześniej zmiana w dwuosobowym zarządzie firmy Siemens Sp. z o.o. – polskiej spółki regionalnej koncernu Siemens AG. Jak już firma informowała, od 1 listopada nowym prezesem zarządu firmy jest Peter Baudrexl, zaś z dniem 6 grudnia swoją działalność podjął także nowy prezes do spraw finansowych – Alexander von Thielmann.

Zmiany w kierownictwie Siemens Sp. z o.o. są związane z polityką koncernu wobec nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, polityką opartą na intensywnym wykorzystywaniu doświadczeń globalnych firmy i penetracji nowych możliwości biznesowych. Są także po części wynikiem przeobrażeń strukturalnych w samym koncernie, jak chociażby niedawnego zjednoczenia wszystkich branż telekomunikacyjnych w odpowiedzi na nowe wyzwania rynkowe i potrzeby klientów.

Nowy prezes do spraw finansowych Siemens Sp. z o.o., Alexander von Thielmann, ma 42 lata i pochodzi z Niemiec. Z wykształcenia jest ekonomistą, związanym od 1990 roku z koncernem Siemens. W ciągu ostatnich 4 lat kierował finansami i sprawami handlowymi spółki regionalnej Siemensa w Rosji – przedtem zajmował różne kierownicze stanowiska w macierzystym koncernie i za granicą.

Źródło: www.siemens.pl