Nowa graficzna platforma programistyczna przyspiesza zrozumienie

Oprogramowanie LabVIEW NXG 1.0 firmy National Instruments – LabVIEW nowej generacji – ma na celu zapewnienie osobom, które nie są programistami, produktywności LabVIEW dzięki łatwiejszemu przepływowi pracy. NI kontynuuje rozwój i wsparcie dla LabView 2017.
Na konferencji NIWeek 23 maja National Instruments zapowiedział LabVIEW NXG 1.0 – pierwsze wydanie narzędzia do projektowania systemów LabVIEW następnej generacji. Firma NI, nazywająca się „dostawcą systemów opartych na platformach, które umożliwiają inżynierom i naukowcom rozwiązywanie największych wyzwań inżynieryjnych”, stwierdziła w swoim oświadczeniu, że: „LabVIEW NXG wypełnia lukę pomiędzy oprogramowaniem opartym o konfigurację a indywidualnymi językami programowania poprzez zastosowanie nowego, innowacyjnego podejścia do automatyki pomiarowej, umożliwiającego ekspertom w danej dziedzinie skupienie się na tym, co najważniejsze – problemie, a nie na narzędziu."
Jeff Kodosky, współzałożyciel firmy NI i człowiek zajmujący się biznesem i technologiami, znany jako „ojciec LabVIEW”, powiedział: „Trzydzieści lat temu wydaliśmy pierwszą wersję LabVIEW, zaprojektowaną, aby pomóc inżynierom zautomatyzować ich systemy pomiarowe bez konieczności wgłębiania się w arkana tradycyjnych języków programowania. LabVIEW był „nieprogramistycznym” sposobem na zautomatyzowanie systemu pomiarowego.
„Zamiast dalszego rozwijania celu, jakim jest pomoc inżynierom w szybkiej i łatwej automatyzacji pomiarów, od dłuższego czasu skupialiśmy się na tym, aby LabVIEW umożliwiał wykonywanie dodatkowych czynności. Teraz skupiamy się bezpośrednio właśnie na tym i wprowadzamy oprogramowanie LabVIEW NXG, które opracowaliśmy od podstaw w taki sposób, aby obejmowało usprawniony przepływ pracy. Często spotykane aplikacje mogą korzystać z prostego podejścia konfiguracyjnego, natomiast bardziej skomplikowane aplikacje mogą używać pełnych, otwartych możliwości programowania graficznego nowego języka G firmy LabVIEW”.
Firma NI poinformowała, że wersja 1.0 narzędzia LabVIEW NXG dzięki nowym, nieprogramistycznym przepływom pracy pomaga inżynierom wykonującym pomiary laboratoryjne w znacznym stopniu zwiększyć produktywność pozyskiwania oraz iteracyjnej analizy danych pomiarowych. Te nieprogramistyczne toki pracy upraszczają automatyzację poprzez budowanie niezbędnego kodu „za kulisami”. Na przykład: inżynier może przeciągnąć i upuścić sekcję kodu równoważną 50 linijkom kodu tekstowego. Jest to jeden z wielu sposobów, w jakie LabVIEW NXG pomaga inżynierom skupić się na innowacjach zamiast na wdrażaniu – poinformowała firma.
„Wraz z rozwojem biznesu platforma NI umożliwiła naszemu oprogramowaniu rozszerzyć skalę działania, aby sprostać rosnącemu popytowi”, powiedział Casey Lamers, senior controls engineer w laboratoriach Phoenix Nuclear Labs, które dostarczają najpotężniejsze na świecie komercyjne generatory neutronów dla przemysłu, w tym dla przemysłu medycznego, energetycznego i przetwórstwa materiałowego – czytamy w oświadczeniu NI.
„Czas potrzebny na opracowanie oprogramowania indywidualnie dopasowanego do nowego akceleratora wykorzystywanego w sektorze izotopów do obrazowania medycznego został skrócony z miesięcy do tygodni, a czasy przygotowania poszczególnych kompilacji oprogramowania skrócono z kilku godzin do zaledwie 30 minut. Jako uczestnik programu wiodących użytkowników firmy NI przez ostatni rok używaliśmy wczesnych wersji narzędzia LabVIEW NXG i jesteśmy pewni, że narzędzie to jeszcze bardziej skróci czas rozwoju i poprawi naszą zdolność do szybszego dostarczania funkcjonalności” – powiedział Lamers.

Różnice z LabView 2017
Firma NI przekazała informacje, że LabVIEW NXG wprowadza przeprogramowany edytor z funkcjami, o które często prosili doświadczeni użytkownicy LabVIEW przy jednoczesnym zachowaniu własności użytkowych podobnych do oferowanych przez oprogramowanie uzupełniające dostępne na rynku. Odświeżony edytor poszerza otwartość LabVIEW o integrację z szerszym zestawem języków. Zmodernizowany edytor zwiększa produktywność oprogramowania poprzez optymalizację możliwości mikrointerakcji edytora, obiektów interfejsu użytkownika bazujących na grafice wektorowej oraz możliwości zoomowania. 
Podczas gdy LabVIEW NXG 1.0 rewolucjonizuje pomiary laboratoryjne, nowe możliwości LabVIEW 2017 celują w rozwój, wdrożenie i zarządzanie dużymi, skomplikowanymi oraz rozproszonymi i wbudowanymi aplikacjami badawczymi. Zaliczają się do nich funkcje narzędzia LabVIEW 2017, które usprawniają interoperacyjność ze standardowymi protokołami IP i komunikacyjnymi, takimi jak języki programowania IEC 61131-3, OPC UA i bezpieczny standard komunikacyjny DDS. Inne funkcje wspomagają opracowywanie interfejsu człowiek-maszyna oraz integrację z serwerami w chmurze, przy jednoczesnej poprawie produktywności językowej. Wspomniane obszary zastosowań obejmują badania produkcyjne, badania strukturalne w przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz w przemyśle ciężkim, jak również w branży inteligentnych urządzeń.
NI łączy w jeden standardowy pakiet narzędzia LabVIEW NXG 1.0 i LabVIEW 2017 dla wszystkich klientów, wyjaśniając: „Dwie wersje LabVIEW pokazują, że NI stale inwestuje w produkcyjność inżynierów opracowujących aplikacje wymagające badań, pomiarów lub kontroli z szybkim dostępem do informacji o sprzęcie i danych”.
Kontynuując ponad 30 lat inwestycji w oprogramowanie, NI planuje wydanie pierwszej wersji narzędzia LabVIEW nowej generacji. Będzie to pierwsze narzędzie z serii szybkich wydań mających na celurozszerzenie możliwości inżynieryjnych: od fazy projektowania aż po testy. Od prostych aplikacji do gromadzenia danych (DAQ) aż po tworzenie złożonych systemów testowych oraz inteligentnych maszyn, LabVIEW pomaga skrócić czas potrzebny na wypuszczenie na rynek i zwiększa produktywność prac inżynieryjnych.

Komentarze, demo, szybsze iteracje
W komentarzach dla prasy, w języku Kodsky’ego dało się wyczuć ton „powrotu do korzeni”. Opisywał on łatwe w obsłudze sterowanie graficzne, tak charakterystyczne dla pierwotnej wersji. Przyznał, że od 2003 roku zaawansowane funkcje oprogramowania LabVIEW stały się przytłaczające dla zwykłych użytkowników. Podczas gdy wsparcie dla dwóch baz kodów może wydawać się przytłaczające dla NI, Kodosky stwierdził, że widzi przyśpieszenie wraz z wprowadzeniem LabVIEW NXG. Pomysły będą przepływały pomiędzy platformami, a wersja beta kolejnego wydania LabVIEW NXG będzie wydawana sukcesywnie wraz z każdą wersją stabilną, przyspieszając iteracje i dodając nowe funkcje – powiedział Kodosky. Kodosky twierdzi, że ponieważ program LabVIEW NXG jest tworzony przy użyciu nowoczesnych narzędzi programistycznych, firmie NI będzie łatwiej świadczyć wsparcie i modyfikować, dodając, że obecne sterowniki będą działać w środowisku uruchomieniowym obu wersji oprogramowania.
Jeff Phillips, kierownik działu rynku platform programowych, zademonstrował narzędzie LabVIEW NXG, rozpoczynając od wygenerowania danych dotyczących drgań, stąpając po scenie. Demonstracja trwała ponad 4 i pół minuty, którą Philips określił jako najdłuższą w historii LabVIEW, na której nie pokazano kodu. Następnie pokazał, jak osoby niebędące programistami mogą stworzyć algorytm do analizy drgań, skonfigurować węzeł pomiarowy i wyeksportować kod do użytku, nie posiadając wiedzy potrzebnej do zaprogramowania kodu LabVIEW. LabVIEW NXG oferuje ulepszony edytor z możliwością natychmiastowego przeglądania danych inżynieryjnych i szybszego wykonywania pomiarów.
„LabVIEW NXG oferuje produktywne programowanie inżynierom, którzy nie są ekspertami w dziedzinie programowania. Od dłuższego czasu mówiliśmy o ekspertach w danej dziedzinie i naszej zdolności do zapewnienia produktywności i mocy programowania graficznego” – powiedział Phillips. „To jest kluczowy krok w kierunku dostarczenia programowania graficznego naukowcom w dziedzinie medycyny, zautomatyzowanych badań i projektowania maszyn przemysłowych”.
Shelly Gretlein, wiceprzewodnicząca ds. marketingu korporacyjnego, pracująca w NI od 16 lat, przez większość czasu w zespole ds. oprogramowania, powiedziała, że rozwiązania zaprezentowane na konferencji NIWeek mają na celu stawienie czoła wyzwaniu, które rzuca technologia rozwijająca się szybciej niż zdolności człowieka do zaadaptowania się do niej. Postęp firmy NI w dziedzinie sprzętu (patrz osobne oświadczenia) i oprogramowania, który pozwala klientom opierając się na platformie NI, zakłócając aplikacje testowe w sektorze transportowym, telekomunikacyjnym i produkcyjnym.

Ekosystem w ramach jednej platformy firmy NI
National Instruments poinformował, że jego filozofia pojedynczej platformy dla produktywnego oprogramowania rozwojowego i sprzętu modułowego ma ponad:

 • 300 000 członków online
 • 450 grup użytkowników
 • 9 000 przykładów kodu
 • 700 inżynierów terenowych
 • 400 wtyczek do oprogramowania
 • 5 milionów pobrań narzędzi z sieci
 • 10 000 sterowników narzędzi i urządzeń
 • 1 000 sterowników czujników i silników
 • 8 000 sal szkoleniowych na całym świecie dla wsparcia akademickiego.

Dostępne są również:

 • 4 wersje LabVIEW: Base, Full, Professional i LabVIEW NXG
 • Integracja LabVIEW poprzez wbudowane konstrukty do komunikacji miedzyprocesorowej lub sieciowej, inline C lub .m code oraz zewnętrznego wywoływania bibliotek
 • Standardowa obsługa serwisowa oprogramowania z dostępem 24/7 do wprowadzających lub zaawansowanych szkoleń online i wczesny wgląd w zdolności oprogramowania koncepcyjnego jako część poglądowych pokazów technologii oprogramowania firmy NI. Dostęp do dyplomowanych inżynierów przez telefon i email. Automatyczne aktualizacje i dostęp do wcześniejszych wersji.

Misją, którą firma NI realizuje od 40 lat, jest pomoc w rozwiązywaniu największych wyzwań oraz wyposażenie inżynierów i naukowców w systemy przyspieszające innowacje w zakresie produktów oraz odkrycia – powiedziała.
Więcej informacji o nowej wersji, LabVIEW NXG 1.0 i LabVIEW 2017, znajduje się na stronie National Instruments pod adresem www.ni.com/labview i www.ni.com/labviewnxg.
Autor: Mark T. Hoske, content manager, CFE Media, Control Engineeringmhoske@cfemedia.com, z dodatkowymi informacjami od National Instruments.