Bosch Rexroth stawia na produkcję zintegrowaną w sieci

Firma Bosch Rexroth przeszła proces strategicznej restrukturyzacji. Głównymi czynnikami wzrostu i przewagi konkurencyjnej firmy są obecnie przewaga technologiczna, wykorzystanie synergii w ramach Grupy Bosch, zorientowanie na przyszłość oraz rozwój nowych produktów i usług. Wyniki finansowe za rok 2016 oraz strategię i plany na rok 2017 firma zaprezentowała 25 maja podczas konferencji prasowej w Warszawie.
W ciągu ostatniego roku firmie Bosch Rexroth, w ujęciu globalnym, udało się praktycznie zrównoważyć gwałtowne spadki w branżach przemysłowych uzależnionych od surowców naturalnych dzięki zaangażowaniu w rynek aplikacji mobilnych oraz automatyzację przemysłu. Również w Polsce, pomimo ciężkiej sytuacji w górnictwie i metalurgii, lokalna spółka Bosch Rexroth Sp. z o.o. zwiększyła swoje przychody o 9%. 
W 2016 roku w firmie Bosch Rexroth odnotowano wzrost zamówień na poziomie 3,7 procent w stosunku do roku poprzedniego. Polska spółka wyróżniła się znaczącym wzrostem na poziomie 19 procent. Firma Bosch Rexroth przewiduje, że rosnąca tendencja wzrostu zamówień zostanie utrzymana również w tym roku. W 2017 roku zarówno na świecie, jak i w Polsce, firma planuje znaczny wzrosty sprzedaży dzięki rozwojowi nowych produktów i lepszej penetracji rynku.

Nakłady na badania i rozwój znacznie powyżej średniej w branży 
Globalnie firma Bosch Rexroth zainwestowała ponad 100 mln euro w zintegrowanie w sieci swoich fabryk oraz dodatkowe 330 mln euro w rozwój nowych produktów i rozwiązań. Inwestycje te stanowiły 6,7 procent obrotów i po raz kolejny znacznie przekroczyły średnią w branży, która wyniosła 3,7 procent. Dzięki temu klienci firmy Bosch Rexroth mogą korzystać z wszechstronnych rozwiązań, które nie mają sobie równych na rynku.
Od wielu dziesięcioleci firma Bosch Rexroth rozwija napędy elektryczne o wysokiej sprawności znajdujące zastosowanie w aplikacjach przemysłowych. W oparciu o tę technologię specjaliści z firmy Bosch Rexroth oraz z innych jednostek biznesowych Grupy Bosch opracowują rozwiązania dla mobilnych maszyn roboczych, takich jak maszyny rolnicze czy budowlane, oparte na napędzie elektrycznym o napięciu 700 V. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu istniejących komponentów z zakresu napędów elektrycznych oraz ścisłej współpracy z producentami maszyn mobilnych powstaje zelektryfikowany system napędu.
Przykładem rozwiązania opartego na koncepcji Przemysłu 4.0 jest prewencyjne serwisowanie z wykorzystaniem Online Diagnostics Network (ODiN), z którego już dzisiaj korzystają klienci firmy Bosch Rexroth. Przy wykorzystaniu ODiN pobierane dane z maszyn w fabrykach wysyłane są do chmury serwisowej (Bosch IoT Cloud), w której dedykowane do tego inteligentne i samouczące oprogramowanie analizuje otrzymane dane i wykrywa z wyprzedzeniem zużycie. To z kolei pozwala na uniknięcie nieplanowanych przestojów. Dzięki wykorzystaniu ODiN u pilotażowych klientów z branży metalurgii, cukrownictwa i przemysłu celulozowo-papierniczego osiągnięto wskaźnik wykrywania zużycia na poziomie 95%. Dzięki temu nieplanowane awarie i zużycia stały się planowanymi przerwami technicznymi.

Zorientowanie na przyszłość: Przemysł 4.0
Ważnym elementem strategii firmy Bosch Rexroth jest koncentracja na przyszłości i Przemyśle 4.0 i wyznaczanie technologicznych trendów oraz standardów w przemyśle przyszłości. W toczącej się rewolucji przemysłowej, zwanej koncepcją Przemysłu 4.0, firma Bosch Rexroth, będąc jednocześnie producentem i użytkownikiem, odgrywa rolę prekursora technologii o uniwersalnym zastosowaniu. W oparciu o szeroką bazę produkcyjną liczącą ponad 100 zakładów produkcyjnych na całym świecie Grupa Bosch sukcesywnie udoskonala technologie, zwiększając ich kompatybilność z koncepcją Przemysłu 4.0.
Oferta produktowa firmy obejmuje inteligentne napędy i sterowania hydrauliczne oraz elektryczne, a także systemy przemieszczeń liniowych i technikę montażu, które można łatwo zintegrować w usieciowionym zakładzie produkcyjnym. Będąc liderem technologicznym, firma wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania w zakresie elektro-hydrauliki oraz technologii płynów, które dostosowane są do potrzeb Przemysłu 4.0. 
Podczas tegorocznych targów Hannover Messe firma Bosch Rexroth zaprezentowała rozwiązania, dzięki którym możliwy jest przekaz informacji i danych ze sterowników maszyn za pośrednictwem systemu IT firmy Bosch czy chmury IoT firmy Bosch. Tego rodzaju działania umożliwiają producentom zwiększenie wydajności i elastyczności produkcji.

Hydraulika przyszłości – Connected Hydraulics: usieciowienie hydrauliki poprzez elektronizację
Elektronizacja hydrauliki i przeniesienie jej funkcji do poziomu oprogramowania gwarantują zachowanie dobrej pozycji na rynku również w przyszłości.
Elektronizacja pozwala na podłączenie hydrauliki do nowoczesnych struktur sieciowych. Dzięki rozproszonej inteligencji i otwartym interfejsom możliwa jest integracja hydrauliki z rozwiązaniami opartymi na różnych innych technologiach. Oferta Connected Hydraulics umożliwia wykorzystanie ogromnego potencjału koncepcji Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy (IoT). Cyfrowe modele komponentów hydraulicznych umożliwiają symulacje i programowo kontrolowane zmiany procesów. Hydraulika podłączona do sieci sama się monitoruje i z prawdopodobieństwem 99% wykrywa błędy, zanim doprowadzą one do awarii. Pozwala to na podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych w trakcie zaplanowanych przerw w produkcji.

ActiveCockpit
Podczas konferencji prasowej prezentowane były innowacyjne rozwiązania Grupy Bosch. Jednym z nich był ActiveCockpit – interaktywna platforma komunikacji dla przemysłu wytwórczego, która przetwarza i wizualizuje dane produkcyjne w czasie rzeczywistym. ActiveCockpit łączy aplikacje IT, takie jak planowanie produkcji, zarządzanie danymi dotyczącymi jakości i e-mailing, z funkcjami oprogramowania maszyn i instalacji przemysłowych. Informacja służy jako podstawa decyzji i optymalizacji procesów. ActiveCockpit został zaprojektowany zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0, na co składają się następujące cechy:
– zbieranie w czasie rzeczywistym, przetwarzanie i wizualizacja wszystkich istotnych danych z zakładu produkcyjnego w celu wymiany informacji między ludźmi, maszynami i procesami produkcyjnymi,
– interaktywny program do diagnostyki i optymalizacji systemów i procesów, jak również zarządzania usterkami,
– łatwe połączenie z różnymi systemami back-end (MES/ERP).
ActiveCockpit oferuje klientom wiele korzyści:
– umożliwia skuteczne podejmowanie decyzji w fabryce na bazie aktualnych i spójnych danych kluczowych,
– eliminuje marnotrawienie czasu i błędy, ponieważ podłączony jest do każdego systemu back-end,
– jest narzędziem komunikacji i informacji dla pracowników na wszystkich poziomach,
– indywidualna aplikacja webowa może być łatwo zintegrowana w formie widżetu,
– szybka aktywacja przy użyciu intuicyjnej aplikacji web,
– zredukowane zapotrzebowanie na przestrzeń.
Plany na najbliższą przyszłość
W 2017 roku firma Bosch Rexroth przewiduje tylko nieznaczne zmiany w światowej koniunkturze. Potencjalne ryzyka są związane ze słabymi prognozami w niektórych branżach i utrzymującym się niskim poziomem inwestycji w sektorach produkujących surowce. Szanse na rozwój oferują natomiast sektory maszyn samojezdnych oraz automatyzacji produkcji. Trwające obecnie strategiczne zmiany są odpowiedzią na coraz mniej przewidywalne trendy rynkowe i wynikające z nich nowe potrzeby klientów.
Źródło i zdjęcia: Bosch Rexroth